Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.08.2023 - 01.09.2023
Added on: 19.01.2021


XVIIth International Congress of Slavists

Type of the event:
Congress
City or town:
Paris

The XVIIth International Congress of Slavists will be held in Paris, France, from August 28 to September 1st 2023 at the Centre Malesherbes of Sorbonne Université (108 boulevard Malesherbes 75017 Paris).

This event, organized every five years, is the meeting place of Slavists from all around the world – specialists in linguistics, literature, history. Its first session was held in Prague in 1929. For the first time in history, the MKS will meet in a non-Slavic country, on the very date of the centenary of the Institut d’études slaves, Paris.

The general plan will contain a day of arrival (August 27), a day of departure (September 3), and six working days for the Congress split into 3-day segments with a free day (September 2) for excursions organized by the host French Committee of Slavists.

Information

Address:
Centre Malesherbes de Sorbonne Université (108 boulevard Malesherbes 75017 Paris)
Application deadline for speakers:
01.05.2021
Added on:
19 January 2021; 10:37 (Mariola Wilczak)
Edited on:
31 March 2021; 17:59 (Piotr Bordzoł)

See also

27.05.2023

II Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

W imieniu Instytutu Językoznawstwa oraz Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 20–22 września 2023 roku w Szczecinie.

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

24.11.2022

VIII Światowy Kongres Polonistów: FILOLOGIA – OD/NOWA. JĘZYK–LITERATURA–KULTURA W EPOCE CYFROWEJ

Kolejny VIII Światowy Kongres Polonistów odbędzie się w dniach 12-14 lipca 2023 roku w Krakowie. Organizatorami Kongresu są Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych.

18.05.2022

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje - metodologie - działania

Pierwszy Kongres Polskiego Przekładoznawstwa stawia sobie za cel uwidocznienie i docenienie aktywności polskich środowisk przekładoznawczych. Kongres będzie okazją do spotkania badaczy przekładu reprezentujących różne dyscypliny i szkoły z ośrodków naukowych całego kraju. Pozwoli na wzajemne poznanie się i nawiązanie współpracy, odnalezienie nowych obszarów i możliwości wspólnego działania oraz międzydyscyplinarnej i międzyinstytucjonalnej konsolidacji, zapewniającej podniesienie efektywności realizacji projektów badawczych, a tym samym ich międzynarodowej konkurencyjności. (Z informacji Organizatorów).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.