Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 25.09.2017 - 26.09.2017
Data dodania: 19.02.2017

ZOOTANATOS / III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Katowice
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura  przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ
serdecznie zapraszają do udziału w

III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZOOTANATOS.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku  w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.
***
Konferencja ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in. 

W refleksji naukowej z dziedziny animal studies często pojawia się myśl o tym, czy człowiek ma prawo zabijać zwierzęta, czy one same są świadome własnej śmierci, czy i jak zwierzę przeżywa/rozumie śmierć pobratymców/opiekunów, czy i jak ludzie podchodzą do umierania własnych i cudzych zwierząt, jak traktują śmierć zwierząt hodowlanych/gospodarskich/dzikich. Refleksja nad życiem istoty zwierzęcej (nie tylko ludzkiej) również prowadzi do głębokiej myśli o jego nieuchronnym końcu. Śmierć zwierząt coraz częściej pojawia się w twórczości artystycznej, w tym literackiej. 

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień: wymiary śmierci zwierząt, „umieranie” czy „zdychanie” zwierząt, wspólnota losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci, jak uwrażliwiać na śmierć istot pozaludzkich, wymieranie czy zabijanie gatunków, „wieczne życie” i wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące fenomenu śmierci.
 
Lista tematów, które można poruszyć, jest obszerna. Podajemy tylko problemy przykładowe, licząc na to, że osoby zainteresowane udziałem w naszej konferencji — literaturoznawcy i językoznawcy, historycy, filozofowie, kulturoznawcy, etnolodzy, etolodzy, psycholodzy, weterynarze, biolodzy — wzbogacą zestaw zagadnień o swoje propozycje.

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych — do 20 minut, w sekcjach — do 15 minut.
 
Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.
 
Planujemy publikację pokonferencyjną. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do planowanej publikacji. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (około 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 14 maja 2017 roku na adres: zootanatos@interia.pl.


Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 31 maja 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €)
Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2017 roku.
Dane do przelewu:
nr konta dla uczestników z Polski: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 

nr konta dla uczestników z zagranicy: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909; SWIFT: INGBPLPW


Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice W tytule wpłaty należy wpisać:  Zootanatos + imię i nazwisko uczestnika.
Faktura będzie wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu.
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, koszty publikacji, bankiet oraz przerwy kawowe.
 
Uczestnicy konferencji ponoszą koszty noclegu, przejazdu i wyżywienia. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.  
 
Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: zootanatos@interia.pl.

Aktualne informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ifw.us.edu.pl.
 
KOMITET NAUKOWY
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ)
dr hab. Marzena Kubisz (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ)
dr Alina Mitek-Dziemba (Katedra Literatury Porównawczej UŚ)
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Paulina Charko-Klekot 
mgr Anna Tyka 
lic. Piotr Majewski 
Monika Bałdyga
Gabriela Kurpiel

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
14.05.2017 21:30
Data dodania:
19 lutego 2017; 19:22 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
20 lutego 2017; 09:29 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

21.04.2016

Nabór tekstów do „Fragile” 2 (32) 2016: ZWIERZĘTA

W czasie kiedy ekokrytyka i ekopoetyka powoli zdobywają swoje miejsce w polskim dyskursie humanistycznym, a badacze prześcigają się w tworzeniu kolejnych pojęć od animal studies po post i transhumanizm, warto zadać sobie pytanie o status innych istot żywych w obecnej rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że perspektywa, usuwająca człowieka z centrum zainteresowania, otwiera zupełnie nowe horyzonty badawcze i stawia istotne pytania.

20.01.2017

Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze

Katedra Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Mury, ściany, sufity w literaturze i kulturze.   Celem konferencji jest dyskusja na temat ujętych w tytule zjawisk oraz sposobów ich uchwycenia w literackich i innych artystycznych realizacjach. Sformułowane w tytule konferencji zagadnienie rozumiemy szeroko — w znaczeniu dosłownym i metaforycznym. Mury, ściany, sufity interesować nas będą zatem z jednej strony jako artefakty zarówno kultury materialnej, jak i świata artystycznie przetworzonego przez wyobraźnię twórcy, z drugiej — jako skróty myślowe odnoszące się do pojęć opisujących społeczno-ekonomiczne bariery, z którymi zmagają się zwłaszcza kobiety, ale także zminoryzowane grupy społeczne (mniejszości narodowe, etniczne, seksualne, wyznaniowe czy osoby niepełnosprawne).

08.02.2016

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich / Międzynarodowa konferencja naukowa. Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Twórczość poetycka, prozatorska i epistolarna Anny Frajlich Gość honorowy: Anna Frajlich-Zając

15.02.2017

Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce

Szanowni Państwo,   W 2007 roku Katedra Literatury i Kultury Brytyjskiej Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała pierwszą konferencję „Współczesna literatura brytyjska w Polsce” podczas której, w gronie literaturoznawców i przekładoznawców, wspólnie zastanawialiśmy się nad obrazem współczesnej literatury brytyjskiej i zjawisk jej towarzyszących w oczach polskiego odbiorcy.     Dziś, niemalże dekadę później, zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji naszej konferencji. Tym razem jednak poszerzamy pole widzenia i proponujemy przyjrzeć się literaturze anglojęzycznej – brytyjskiej, amerykańskiej i literaturze byłych kolonii brytyjskich – w Polsce.     W ramach konferencji chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, jak, w świetle zmian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie zaszły przez ostatnie lata w Polsce Europie i na świecie, przedstawia się dziś obecność tych literatur w naszym kraju.     Czy dziś, gdy Polacy stanowią  największą grupę obcokrajowców w Wielkiej Brytanii, możemy mówić o wzmożonym zainteresowaniu brytyjskością i wzroście popularności literatury z Wysp Brytyjskich w Polsce? Czy „lista obecności” współczesnych pisarzy angielskich, szkockich i irlandzkich wzbogaciła się o nowe nazwiska?   Jak kulturowa i gospodarcza hegemonia Stanów Zjednoczonych wpływa  na funkcjonowanie mediów i rynku wydawniczego w Polsce?   Czy i jak literatura postkolonialna z byłych kolonii brytyjskich – Indii, krajów afrykańskich, Karaibów czy Australii i Nowej Zelandii – jest obecna w Polsce?   Głównymi zagadnieniami konferencji będą:

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.