Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 25.09.2017 - 26.09.2017
Data dodania: 19.02.2017

ZOOTANATOS / III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Katowice
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Laboratorium Animal Studies — Trzecia Kultura  przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład Historii Literatury Rosyjskiej IFW UŚ
serdecznie zapraszają do udziału w

III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt” zatytułowanej ZOOTANATOS.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 25–26 września 2017 roku  w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) w Katowicach.
***
Konferencja ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie, kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in. 

W refleksji naukowej z dziedziny animal studies często pojawia się myśl o tym, czy człowiek ma prawo zabijać zwierzęta, czy one same są świadome własnej śmierci, czy i jak zwierzę przeżywa/rozumie śmierć pobratymców/opiekunów, czy i jak ludzie podchodzą do umierania własnych i cudzych zwierząt, jak traktują śmierć zwierząt hodowlanych/gospodarskich/dzikich. Refleksja nad życiem istoty zwierzęcej (nie tylko ludzkiej) również prowadzi do głębokiej myśli o jego nieuchronnym końcu. Śmierć zwierząt coraz częściej pojawia się w twórczości artystycznej, w tym literackiej. 

Proponujemy podjęcie następujących zagadnień: wymiary śmierci zwierząt, „umieranie” czy „zdychanie” zwierząt, wspólnota losu ludzkiego i zwierzęcego w obliczu śmierci, jak uwrażliwiać na śmierć istot pozaludzkich, wymieranie czy zabijanie gatunków, „wieczne życie” i wszelkie inne propozycje badawcze dotyczące fenomenu śmierci.
 
Lista tematów, które można poruszyć, jest obszerna. Podajemy tylko problemy przykładowe, licząc na to, że osoby zainteresowane udziałem w naszej konferencji — literaturoznawcy i językoznawcy, historycy, filozofowie, kulturoznawcy, etnolodzy, etolodzy, psycholodzy, weterynarze, biolodzy — wzbogacą zestaw zagadnień o swoje propozycje.

Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych — do 20 minut, w sekcjach — do 15 minut.
 
Języki konferencji: polski, rosyjski, angielski.
 
Planujemy publikację pokonferencyjną. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru tekstów do planowanej publikacji. Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.
 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (około 1200–1500 znaków) prosimy nadsyłać do 14 maja 2017 roku na adres: zootanatos@interia.pl.


Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 31 maja 2017 roku.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (lub 100 €)
Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do 30 czerwca 2017 roku.
Dane do przelewu:
nr konta dla uczestników z Polski: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909 

nr konta dla uczestników z zagranicy: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909; SWIFT: INGBPLPW


Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice W tytule wpłaty należy wpisać:  Zootanatos + imię i nazwisko uczestnika.
Faktura będzie wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu.
Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, koszty publikacji, bankiet oraz przerwy kawowe.
 
Uczestnicy konferencji ponoszą koszty noclegu, przejazdu i wyżywienia. Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.  
 
Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres: zootanatos@interia.pl.

Aktualne informacje na temat konferencji dostępne są na stronie: www.ifw.us.edu.pl.
 
KOMITET NAUKOWY
dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ)
dr hab. Marzena Kubisz (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ)
dr Alina Mitek-Dziemba (Katedra Literatury Porównawczej UŚ)
 
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Paulina Charko-Klekot 
mgr Anna Tyka 
lic. Piotr Majewski 
Monika Bałdyga
Gabriela Kurpiel

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
14.05.2017 21:30
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.