Biuletyn Polonistyczny

Instytut naukowy

15.12.2019

Katedra Polonistyki, Instytut Filologii

Instytucja macierzysta: Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki Typ: Instytut naukowy
Adres: Інститут філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка
бульв. Тараса Шевченка, 14 Київ 01601
Zobacz lokalizację na mapie
Telefon: +38 044 239 34 31

Katedra Polonistyki została powołana 1 września 2000, jednak historia studiów polonistycznych w Kijowie sięga 1842 r., gdy na Uniwersytecie św. Włodzimierza została utworzona Katedra Filologii Słowiańskiej. Obecnie Katedra Polonistyki kształci studentów na trzech poziomach nauczania – 4-letnim (bakalarz), 2-letnim (magister) oraz 4-letnim (doktor filozofii). Katedra Polonistyki w ciągu 19 lat wykształciła ponad 200 bakalarzy i około 100 magistrów. W tym samym czasie pod jej auspicjami odbyły się 4 kolokwia habilitacyjne i ponad 30 obron rozpraw doktorskich.  

W roku 1842 na Uniwersytecie św. Włodzimierza została utworzona Katedra Filologii Słowiańskiej, na której wykładano dyscypliny polonistyczne. Po drugiej wojnie światowej w 1946 roku na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym została wznowiona działalność Katedry Filologii Słowiańskiej, w ramach której aktywnie uprawiano polonistykę. Od roku 1947 Kierownikiem Katedry został jeden z najwybitniejszych rodzimych językoznawców, znany slawista Leonid Bułachowski. Kompleksowy kurs języka polskiego i literatury prowadzili wówczas Maria Sosnowska i Ahapij Szamraj. Właśnie ci wykładowcy wychowali i przygotowali do pracy późniejszych słynnych naukowców i wykładowców-polonistów – Hryhorija Werwesa, Julię Bułachowską, Walerię Wiedinę, Stanisławę Lewińską, Walentynę Krementuło i wielu innych. W latach 70-80-tych ХХ wieku na niwę polonistyki ukraińskiej wkroczyło nowe pokolenie uczonych: prof. dr hab. Tetiana Czernysz, prof. dr hab. Rostysław Radyszewski, dr doc. Maja Smolina (1948–1997). Ważnym szczeblem w historii polonistyki na Uniwersytecie stał się zapoczątkowany w roku 1994 coroczny nabór studentów na specjalność „język polski i literatura”. 

W roku 2000 na Wydziale Filologicznym Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie powołano pierwszą na Ukrainie Katedrę Polonistyki, kierownikiem której został członek-korespondent NAN Ukrainy, prof. Rostysław Radyszewski, natomiast kadrę dydaktyczno-naukową sformowano spośród grona wykładowców dyscyplin polonistycznych Katedry Filologii Słowiańskiej. Obecnie trzon dydaktyczno-naukowy Katedry Polonistyki tworzą następujący wykładowcy: prof. dr hab. Rostysław Radyszewski, doc. dr hab. Mariya Bracka, doktorzy, docenci: Tetiana Chajder, Natalia Demianenko, doktorzy, asystenci: Switłana Bajdacka, Bogdana Gonczarenko. Przedmioty polonistyczne prowadzi także prof. dr hab. Tetiana Czernysz. 

Dziś Katedra Polonistyki kształci studentów na trzech poziomach nauczania – 4-letnim (bakalarz), 2-letnim (magister) oraz 4-letnim (doktor filozofii). Katedra Polonistyki w ciągu 19 lat wykształciła ponad 200 bakalarzy i około 100 magistrów. W tym samym czasie pod jej auspicjami odbyły się 4 kolokwia habilitacyjne i ponad 30 obron rozpraw doktorskich z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i komparatystyki.  

W dniu 19 maja 2003 r. przy Katedrze powołano Centrum Polskie, do zadań którego należy organizacja przedsięwzięć edukacyjnych, prowadzenie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie języka, literatury, historii i kultury Polski, promocja języka polskiego oraz polskiego dziedzictwa kulturalnego na Ukrainie. 

Od roku 1999 regularnie ukazuje się rocznik „Kijowskie Studia Polonistyczne” (łącznie wyszło drukiem 35 tomów).

Katedra podjęła się organizacji 9 międzynarodowych polonistycznych konferencji naukowych.

Prace naukowe wykładowców Katedry Polonistyki obejmują takie kierunki badań polonistycznych, jak: językoznawstwo historyczne i współczesne, etnolingwistyka, historia literatury, teoria literatury i komparatystyka, kulturoznawstwo.

Na uczelni prowadzony jest kurs języka polskiego (dla studentów Uniwersytetu) w ramach działalności Centrum Polskiego przy Katedrze. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Rostysław Radyszewski, członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, członek zagraniczny PAU.

Informacje

Okres działalności:
2000 -
Formy kształcenia:
  • kursy
  • studia I stopnia
  • studia II stopnia
  • studia III stopnia
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.