Biuletyn Polonistyczny

Osoba

28.12.2019

dr Tatiana Hajder

Urodziła się w Kijowie w 1965 roku. 

Wykształcenie:

1983-1988 - Kijowski Uniwersytet Państwowy im. T. H. Szewczenki, oddział Języków Słowiańskich, Wydział Filologiczny, specjalność: „Język i literatura polska”, kwalifikacje - filolog, nauczyciel języka polskiego i ukraińskiego oraz literatury. Filolog, nauczyciel języków i literatury polskiej i ukraińskiej.Kandydat filologii od 2004 r., Praca doktorska na temat „Dyskurs satyryczny polskiego kabaretu literackiego i artystycznego (na podstawie tekstów T. Boya-Żheleńskiego, Juliana Tuwima i K. I. Gałczyńkiego)”. 

Zainteresowania naukowe:

problemy historii literatury polskiej, krytyki literackiej, kultury popularnej i literatury, języka polskiego i kulturoznawstwa, w szczególności współczesne etapy rozwoju postmodernistycznej kultury i literatury w kontekście integracji europejskiej.

Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych, prac edukacyjnych i metodologicznych, podręczników dotyczących języka polskiego i literatury.

Podstawowe publikacje:

- Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань Святого Письма Літературознавчі студії, Вип.44, частина 2. -  2015; - Сакральна фантастика: до питання жанрології та дифузії жанрів масової літератури// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур, Випуск 27. – 2015;

- Kwestionowanie genologiczne i tematowe współczesnej fantastyki (A.Wiśniewski-Snerg, M.Sokolan i inni)// Acta Neophilologica, XVII (2), 2015; - Семантика художнього простору в романі А.Вишневського-Снерга «Від розбійника…»// Ювілейний збірник «Полоністичні студії», т. ХХVІІ. – 2016 ; - Массовая литература: к истории вопроса исследований на постсоветском пространстве //Acta Neophilologica, XIX (2), 2017. – Olsztyn, tryb dostępu: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html; 

 -Dwie sylwetki współczesnej ukraińskiej literatury popularnej – Łada Łuzina i Maryna Sokolian //http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/59680/edition/51281/content?ref=desc; - Метаморфози маски в романному циклі  Казимєжа Трухановського «Божі млини»/ Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019; - Fiction of the Slavic World //Future Human Image, Volume 11, 2019, tryb dostępu:  http://www.fhijournal.org/future-human-image-11-2019

Wybrane publikacje dostępne online:

- Folklor i literatura masowa. Ukraińska perspektywa badawcza //Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2017, nr 8, tryb dostępu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/issue/view/22; Христианские мотивы в сюжетно-фабульной конструкции текстов массовой литературы //Sѣᴧѡ, Ел.видання (Болгарія, 2018, tryb dostępu: http://www.abcdar.com/magazine_XI.php); 

- Spiritual Crisis as a Sign of Time: the Projection of the Problem in the Fiction of the Slavic World //Future Human Image, Volume 11, 2019, tryb dostępu:  http://www.fhijournal.org/future-human-image-11-2019/

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.