Polish Studies Newsletter

Person

28.12.2019

dr Tatiana Hajder

Urodziła się w Kijowie w 1965 roku. 

Wykształcenie:

1983-1988 - Kijowski Uniwersytet Państwowy im. T. H. Szewczenki, oddział Języków Słowiańskich, Wydział Filologiczny, specjalność: „Język i literatura polska”, kwalifikacje - filolog, nauczyciel języka polskiego i ukraińskiego oraz literatury. Filolog, nauczyciel języków i literatury polskiej i ukraińskiej.Kandydat filologii od 2004 r., Praca doktorska na temat „Dyskurs satyryczny polskiego kabaretu literackiego i artystycznego (na podstawie tekstów T. Boya-Żheleńskiego, Juliana Tuwima i K. I. Gałczyńkiego)”. 

Zainteresowania naukowe:

problemy historii literatury polskiej, krytyki literackiej, kultury popularnej i literatury, języka polskiego i kulturoznawstwa, w szczególności współczesne etapy rozwoju postmodernistycznej kultury i literatury w kontekście integracji europejskiej.

Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych, prac edukacyjnych i metodologicznych, podręczników dotyczących języka polskiego i literatury.

Podstawowe publikacje:

- Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань Святого Письма Літературознавчі студії, Вип.44, частина 2. -  2015; - Сакральна фантастика: до питання жанрології та дифузії жанрів масової літератури// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур, Випуск 27. – 2015;

- Kwestionowanie genologiczne i tematowe współczesnej fantastyki (A.Wiśniewski-Snerg, M.Sokolan i inni)// Acta Neophilologica, XVII (2), 2015; - Семантика художнього простору в романі А.Вишневського-Снерга «Від розбійника…»// Ювілейний збірник «Полоністичні студії», т. ХХVІІ. – 2016 ; - Массовая литература: к истории вопроса исследований на постсоветском пространстве //Acta Neophilologica, XIX (2), 2017. – Olsztyn, tryb dostępu: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html; 

 -Dwie sylwetki współczesnej ukraińskiej literatury popularnej – Łada Łuzina i Maryna Sokolian //http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/publication/59680/edition/51281/content?ref=desc; - Метаморфози маски в романному циклі  Казимєжа Трухановського «Божі млини»/ Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. 2019; - Fiction of the Slavic World //Future Human Image, Volume 11, 2019, tryb dostępu:  http://www.fhijournal.org/future-human-image-11-2019

Wybrane publikacje dostępne online:

- Folklor i literatura masowa. Ukraińska perspektywa badawcza //Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne, 2017, nr 8, tryb dostępu https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki/issue/view/22; Христианские мотивы в сюжетно-фабульной конструкции текстов массовой литературы //Sѣᴧѡ, Ел.видання (Болгарія, 2018, tryb dostępu: http://www.abcdar.com/magazine_XI.php); 

- Spiritual Crisis as a Sign of Time: the Projection of the Problem in the Fiction of the Slavic World //Future Human Image, Volume 11, 2019, tryb dostępu:  http://www.fhijournal.org/future-human-image-11-2019/

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.