Polish Studies Newsletter

Person

18.12.2019

dr Krystyna Stelmach

Fields: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Literaturoznawstwo

Pracuje w Katedrze Filologii Polskiej od czasu jej wyodrębnienia z Katedry Filologii Słowiańskiej w 2004. roku, najpierw na stanowisku asystenta, obecnie – docenta Katedry. Pracę doktorską z literaturoznawstwa obroniła w 2004 r. Prowadzi wykłady z historii literatury polskiej (w języku polskim), ćwiczenia (warsztaty) z języka polskiego jako obcego, zajęcia z kursu „Gender i kultura”,  przekłada też literaturę piękną z języków słowiańskich, w tym z języka polskiego. 

Najważniejsze artykuły: 

  1. Reprezentaciji genderu v ukrajinskyh ta polskyh knyzhkah dla ditej. (Reprezentacje płci kulturowej w polskich i ukraińskich książkach dla dzieci) // Komparatyvni doslidzhenia slovjanskyh mov i literatur. Pamjati akademika Leonida Bulahovskoho. Zbirnyk naukovyh prac’. Vyp. 18. – Kyiv, 2012. – S. 327–333.

  2. Teoriji zhinochoho pysma ta feministychna krytyka. (Teorie pisarstwa kobiecego i krytyka feministyczna) // Komparatyvni doslidzhenia slovjanskyh mov i literatur. Pamjati akademika Leonida Bulahovskoho. Zbirnyk naukovyh prac’. Vyp. 18. – Kyiv, 2012. – S. 357–364.

  3. Między akademickością a grą: specyfika nauczania literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych [pod red. A. Kietlińskiej]. – Białystok, 2012. – S.203–209.

  4. Vizija tilesnosti u tvorah Manuely Gretkovskoji. (Oblicza cielesności w utworach Manueli Gretkowskiej) // Problemy slovjanoznavstva. Vypusk 61.– Lviv, 2012. – S. 244–249.  

  5. „Pryvatne ce politychne”: feministychne haslo v romani Izabelly Filipiak „Absolutna amnezija” („Prywatne to politychne”: hasło feministyczne w powieści Izabeli Filipiak „Absolutna amnezja”)  // Almanah nauky. – 2018. – № 2/2 (11). – S. 44–47.

  6. Typologichni paraleli feministychnyh romaniv „Absulutna amnezija” Izabelly Filipiak ta „Syreny” Jasminy Teshanovych. (Typologiczne podobieństwa powieści feministycznych „Absolutna amnezja” Izabeli Filipiak i „Syreny” Jasminy Teszanowycz) // Komparatyvni doslidzhenia slovjanskyh mov i literatur. Pamjati akademika Leonida Bulahovskoho. Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp. 18. – Kyiv, 2012. – S. 276–286.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

Vizija tilesnosti u tvorah Manuely Gretkovskoji. (Oblicza cielesności w utworach Manueli Gretkowskiej), http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n61/027.pdf

Reprezentaciji genderu v ukrajinskyh ta polskyh knyzhkah dla ditej. (Reprezentacje płci kulturowej w polskich i ukraińskich książkach dla dzieci), http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_51

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.