Полонистический бюллетень

Человек

18.12.2019

dr Krystyna Stelmach

Области: Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Metodyka i dydaktyka nauczania literatury i języka, glottodydaktyka, kultura języka, Literaturoznawstwo

Pracuje w Katedrze Filologii Polskiej od czasu jej wyodrębnienia z Katedry Filologii Słowiańskiej w 2004. roku, najpierw na stanowisku asystenta, obecnie – docenta Katedry. Pracę doktorską z literaturoznawstwa obroniła w 2004 r. Prowadzi wykłady z historii literatury polskiej (w języku polskim), ćwiczenia (warsztaty) z języka polskiego jako obcego, zajęcia z kursu „Gender i kultura”,  przekłada też literaturę piękną z języków słowiańskich, w tym z języka polskiego. 

Najważniejsze artykuły: 

  1. Reprezentaciji genderu v ukrajinskyh ta polskyh knyzhkah dla ditej. (Reprezentacje płci kulturowej w polskich i ukraińskich książkach dla dzieci) // Komparatyvni doslidzhenia slovjanskyh mov i literatur. Pamjati akademika Leonida Bulahovskoho. Zbirnyk naukovyh prac’. Vyp. 18. – Kyiv, 2012. – S. 327–333.

  2. Teoriji zhinochoho pysma ta feministychna krytyka. (Teorie pisarstwa kobiecego i krytyka feministyczna) // Komparatyvni doslidzhenia slovjanskyh mov i literatur. Pamjati akademika Leonida Bulahovskoho. Zbirnyk naukovyh prac’. Vyp. 18. – Kyiv, 2012. – S. 357–364.

  3. Między akademickością a grą: specyfika nauczania literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy. Wybór tekstów pokonferencyjnych [pod red. A. Kietlińskiej]. – Białystok, 2012. – S.203–209.

  4. Vizija tilesnosti u tvorah Manuely Gretkovskoji. (Oblicza cielesności w utworach Manueli Gretkowskiej) // Problemy slovjanoznavstva. Vypusk 61.– Lviv, 2012. – S. 244–249.  

  5. „Pryvatne ce politychne”: feministychne haslo v romani Izabelly Filipiak „Absolutna amnezija” („Prywatne to politychne”: hasło feministyczne w powieści Izabeli Filipiak „Absolutna amnezja”)  // Almanah nauky. – 2018. – № 2/2 (11). – S. 44–47.

  6. Typologichni paraleli feministychnyh romaniv „Absulutna amnezija” Izabelly Filipiak ta „Syreny” Jasminy Teshanovych. (Typologiczne podobieństwa powieści feministycznych „Absolutna amnezja” Izabeli Filipiak i „Syreny” Jasminy Teszanowycz) // Komparatyvni doslidzhenia slovjanskyh mov i literatur. Pamjati akademika Leonida Bulahovskoho. Zbirnyk naukovyh prac'. Vyp. 18. – Kyiv, 2012. – S. 276–286.

Publikacje dostępne w wolnym dostępie (open access):

Vizija tilesnosti u tvorah Manuely Gretkovskoji. (Oblicza cielesności w utworach Manueli Gretkowskiej), http://prima.lnu.edu.ua/slavistyka/n61/027.pdf

Reprezentaciji genderu v ukrajinskyh ta polskyh knyzhkah dla ditej. (Reprezentacje płci kulturowej w polskich i ukraińskich książkach dla dzieci), http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2012_18_51

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах