Полонистический бюллетень

Человек

11.02.2020

dr Liudmyla Stanislavova

Области: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Literaturoznawstwo
Doktor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie

Pełnienie funkcji dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego.

Prowadzenie m.in. następujacych zajęć: Wstęp do literaturoznawstwa, Kultura i stylistyka języka ukraińskiego, Teoria literatury i krytyki literackiej, Edytorstwo tekstów,

Zainteresowania badawcze: filologia polska i ukraińska, wykorzystanie technologii komputerowych w dydaktyce języków obcych. 

 

Najważniejsze publikacje:

Stanislavova L. Antyteza w aforyzmach E. Letsa: charakterystyka i tłumaczenie / L. Stanislavov. – Międzynarodowa konferencja „Język polski w edukacji ukraińskiej – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej”, 22 października 2014, Chmielnicki–Kielce.

Stanislavova L. Literatura polska jako czynnik kształtujący osobowość tłumacza–polonisty. / Stanislavova Ludmila.

Stanislavova L. Najnowsza technologia informacyjna w nauczaniu studentów języków obcych. – Kompetencje językowe jako podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie: zbiór prac naukowych. – Chmielnicki–Kielce: KhMTSNII, 2015. – str. 155–168.

Stanislavova L. Aforyzm jako element nauczania języka polskiego. – zbiór prac naukowych Studia Slawistyczne: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka. – Chmielnicki, 2015. – str. 175–185.

Stanislavova L. Stosunki ukraińsko–polskie: Szewczenko i współczesność // VII Konferencja Międzynarodowa „Ukraińsko–Polskie Dialogi Naukowe”: Materiały konferencji międzynarodowej. – ChUN, 2017. – 30–32.

Informacje

Электронный адрес:
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах