Polish Studies Newsletter

Person

11.02.2020

dr Liudmyla Stanislavova

Fields: Historia języka i dialektologia, badania współczesnego języka i analiza dyskursu, tekstologia i translatologia lingwistyczna, Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka, Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa, Literaturoznawstwo
Doktor Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie

Pełnienie funkcji dziekana Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego.

Prowadzenie m.in. następujacych zajęć: Wstęp do literaturoznawstwa, Kultura i stylistyka języka ukraińskiego, Teoria literatury i krytyki literackiej, Edytorstwo tekstów,

Zainteresowania badawcze: filologia polska i ukraińska, wykorzystanie technologii komputerowych w dydaktyce języków obcych. 

 

Najważniejsze publikacje:

Stanislavova L. Antyteza w aforyzmach E. Letsa: charakterystyka i tłumaczenie / L. Stanislavov. – Międzynarodowa konferencja „Język polski w edukacji ukraińskiej – perspektywy w aspekcie integracji europejskiej”, 22 października 2014, Chmielnicki–Kielce.

Stanislavova L. Literatura polska jako czynnik kształtujący osobowość tłumacza–polonisty. / Stanislavova Ludmila.

Stanislavova L. Najnowsza technologia informacyjna w nauczaniu studentów języków obcych. – Kompetencje językowe jako podstawa sukcesu zawodowego i społecznego w Europie: zbiór prac naukowych. – Chmielnicki–Kielce: KhMTSNII, 2015. – str. 155–168.

Stanislavova L. Aforyzm jako element nauczania języka polskiego. – zbiór prac naukowych Studia Slawistyczne: językoznawstwo, literaturoznawstwo, dydaktyka. – Chmielnicki, 2015. – str. 175–185.

Stanislavova L. Stosunki ukraińsko–polskie: Szewczenko i współczesność // VII Konferencja Międzynarodowa „Ukraińsko–Polskie Dialogi Naukowe”: Materiały konferencji międzynarodowej. – ChUN, 2017. – 30–32.

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.