Polish Studies Newsletter

Person

28.12.2019

dr Switłana Bajdacka

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie  i uzyskaniu stopnia magistra filologii polskiej podjęła studia doktoranckie po ukończeniu których  w roku 2011 obroniła pracę doktorską „Gatunek podróży literackiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego”, uzyskując stopień doktora nauk filologicznych. Pracuje na stanowisku asystenta katedry polonistyki. Jest autorką ponad 30 publikacji naukowych, w tym monografii „Жанр подорожі у творчості Юзефа Ігнація Крашевського : монографія // Київські полоністичні студії. – Том XXІХ. – Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К», 2016. – 175 с. 

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się literatura dokumentalna, kulturologia lingwistyczna, glottodydaktyka, badania kontrastywne.

Wybrane publikacje:

1.Еміграційна проблематика у наративному дискурсі Юзефа Ігнація Крашевського//Київські полоністичні студії: мат.Міжнар.наук.конф., м.Київ, 23-25 травня 2018.  – Т.ХХХV- К.Талком, 2019. – С.56-62 (http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26795/1/Rozinkevych_Polonistuchni_Stud_2019.pdf ).

2.Роман Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" як текст культури українського народу // Київські полоністичні студії. -xx 2016. - Т. 28. - С. 24-31 (www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?..v)

Informacje

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.