Polish Studies Newsletter

Person

Profesor zwyczajny na Uniwersytecie w Rzymie "Tor Vergata", gdzie prowadzi zajęcia z zakresu literatury polskiej. Zajmuje się literaturą polską od szesnastego do dwudziestego wieku, teatrem i współczesną poezją polską.

W Polsce został wydany zbiór jej artykułów pod tytułem Żart, inność, zbawienie. Studia z kultury i literatury polskiej (Neriton, Warszawa, 2008). Jest autorką monografii pod tytułem Ultimi roghi. Fede e tolleranza alla fine del Seicento: il caso di A.Ch.Belobockij [Ostatnie stosy. Wiara i tolerancja pod koniec siedemnastego wieku. Przypadek A. Ch. Białobockiego] (Armando Editore 2008), oraz licznych prac zbiorowych, artykułów, esejów.

Przełożyła na język polski utwory Jerzego Grotowskiego, Ewy Lipskiej i Małgorzaty Lebdy.

Jest członkiem redakcji czasopisma polonistycznego "pl.it / Rassegna italiana di argomenti polacchi", które prowadziła w latach 2013-2015 (razem z L. Marinellim i G. Brogi).

Jest współzałożycielem i prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Polonistów (Associazione Italiana Polonisti, AIP) oraz członkiem Włoskiego Stowarzyszenia Slawistów (Associazione Italiana degli Slavisti, AIS) i Zespołu Badawczego METE (Mediatori e Traduttori Europei, Europejscy Tłumacze i Mediatorzy). 

W 2012 r. została uhonorowana oznaką „BENE MERITO” nadaną przez MSZ.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.