Biuletyn Polonistyczny

Uniwersytet

07.10.2019

Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa

Przygotowanie polonistów na specjalizacji „Język polski” na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I.I. Miecznikowa rozpoczęło się w 2004 r. i trwało do 2017. W specgrupach było po 15–20 studentów przyjmowanych corocznie, nauka języka polskiego trwała od 1 do 5 lat. W końcu 5 roku poloniści zdawali egzamin państwowy z języka polskiego i otrzymywali wpis w dyplomie: filolog, filologia ukraińska/rosyjska; język polski. 

 

Większość studentów polonistyki odeskiej stanowiły osoby narodowości ukraińskiej. Studenci pierwszego roku rozpoczynali naukę języka polskiego jako obcego od podstaw. W czasie studiów mieli takie dyscypliny, jak fonetyka i fonologia, morfologia, gramatyka, leksykologia, stylistyka języka polskiego, historia języka polskiego, ligwokrainoznawstwo Polski, teoria i praktyka przekładu, polska literatura, metodyka wykładania języka polskiego jako obcego w szkole średniej.

Na studiach magisterskich (5 i 6-letnich) zakres dyscyplin języka polskiego był bardzo ograniczony (literatura współczesna, składnia). W chwili obecnej studia magisterskie nie funkcjonują.

W 2007 r. przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Fundacjom „Semper Polonia”, „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Wolność i Demokracja” otwarto, a późniejszych latach odnowiono gabinet języka polskiego, wyposażony w środki techniczne, bibliotekę naukowo-metodycznej literatury polskiej. Od 10 październik 2009 do 1 lipca 2012 r. na specjalizacji pracowały: polski lektor, magister Аgnieszka Jastrzębska, w latach 2013–2014 – magister Sonia Dynarska.

Pracownicy etatowi Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego pracujące na specjalizacji „Język polski”: prof. dr hab Helena Wojcewa – kierownik katedry; doc. dr Halina Kasim; doc. dr Ludmiła Jakowenko.

W 2017 r. kierownictwo Uniwersytetu zamknęło specjalizację „Język polski”. Studentom i wykładowcom wytłumaczono, że od tego roku nie będzie polonistycznych specgrup. Na decyzję wpłynęły następujące czynniki: 1)  Uniwersytet nie posiada licencji na prowadzenie specjalności „Język polski” i nie będzie jej posiadał; 2) nie ma potrzeby przygotowania kadr w dziedzinie polonistyki na południu Ukrainy. 

Obecnie funkcjonują 2 grupy studentów 3 i 4 roku (3 i 5 osób), za dwa lata polonistyka w ONU przestanie istnieć. 

Pozostanie jednak kurs fakultatywny „Współczesny język słowiański” na specjalnościach „Język ukraiński”, „Język rosyjski” (4 semestry na 2 i 3 roku, lektorat, 140 godz.).

 

Informacje

Data dodania:
7 października 2019; 11:44
Data edycji:
7 października 2019; 11:44
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.