Polish Studies Bulletin

University

07.10.2019

Odessa National I.I. Mechnikov University

Address: Dvoryanskaya str., 2
65082 Оdessa
Zobacz lokalizację na mapie

Przygotowanie polonistów na specjalizacji „Język polski” na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I.I. Miecznikowa rozpoczęło się w 2004 r. i trwało do 2017. W specgrupach było po 15–20 studentów przyjmowanych corocznie, nauka języka polskiego trwała od 1 do 5 lat. W końcu 5 roku poloniści zdawali egzamin państwowy z języka polskiego i otrzymywali wpis w dyplomie: filolog, filologia ukraińska/rosyjska; język polski. 

 

Większość studentów polonistyki odeskiej stanowiły osoby narodowości ukraińskiej. Studenci pierwszego roku rozpoczynali naukę języka polskiego jako obcego od podstaw. W czasie studiów mieli takie dyscypliny, jak fonetyka i fonologia, morfologia, gramatyka, leksykologia, stylistyka języka polskiego, historia języka polskiego, ligwokrainoznawstwo Polski, teoria i praktyka przekładu, polska literatura, metodyka wykładania języka polskiego jako obcego w szkole średniej.

Na studiach magisterskich (5 i 6-letnich) zakres dyscyplin języka polskiego był bardzo ograniczony (literatura współczesna, składnia). W chwili obecnej studia magisterskie nie funkcjonują.

W 2007 r. przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Odessie i Fundacjom „Semper Polonia”, „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Wolność i Demokracja” otwarto, a późniejszych latach odnowiono gabinet języka polskiego, wyposażony w środki techniczne, bibliotekę naukowo-metodycznej literatury polskiej. Od 10 październik 2009 do 1 lipca 2012 r. na specjalizacji pracowały: polski lektor, magister Аgnieszka Jastrzębska, w latach 2013–2014 – magister Sonia Dynarska.

Pracownicy etatowi Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Słowiańskiego pracujące na specjalizacji „Język polski”: prof. dr hab Helena Wojcewa – kierownik katedry; doc. dr Halina Kasim; doc. dr Ludmiła Jakowenko.

W 2017 r. kierownictwo Uniwersytetu zamknęło specjalizację „Język polski”. Studentom i wykładowcom wytłumaczono, że od tego roku nie będzie polonistycznych specgrup. Na decyzję wpłynęły następujące czynniki: 1)  Uniwersytet nie posiada licencji na prowadzenie specjalności „Język polski” i nie będzie jej posiadał; 2) nie ma potrzeby przygotowania kadr w dziedzinie polonistyki na południu Ukrainy. 

Obecnie funkcjonują 2 grupy studentów 3 i 4 roku (3 i 5 osób), za dwa lata polonistyka w ONU przestanie istnieć. 

Pozostanie jednak kurs fakultatywny „Współczesny język słowiański” na specjalnościach „Język ukraiński”, „Język rosyjski” (4 semestry na 2 i 3 roku, lektorat, 140 godz.).

 

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.