Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 21.07.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.08.2017

Adiunkt do prowadzenia przedmiotów: Warsztat teatrologa, 20-lecie międzywojenne, Modernizm i fakultet z zakresu teatru drugiej połowy XX w.

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo
Data ogłoszenia:
21.07.2017

Zgodnie z art. 118a ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365 z późn. zm.) oraz § 62 ust. 2 Statutu Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Warsztat teatrologa, 20-lecie międzywojenne, Modernizm i fakultet z zakresu teatru drugiej połowy XX w. (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Wiedzy o Teatrze

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 i w art. 114 ust. 6 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 Statutu, a ponadto:

a) posiada stopień naukowy doktora,

b) posiada dorobek naukowy z zakresu nauk o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii teatru,

c) posiada co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia dydaktycznego na uczelni artystycznej.

2. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) podanie kandydata,

b) kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-nastanowiska/),

c) uwierzytelniony odpis dyplomu doktorskiego, bądź zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,

d) dokumentację dorobku naukowego i dydaktycznego,

e) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 109 ust. 1. pkt. 2-5 Ustawy, (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),

f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/),

g) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Akademii Teatralnej w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) – osobiście lub pocztą do dnia 30 sierpnia 2017.

UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 07 września 2017. Zatrudnienie od 10 września 2017.

 

prof. dr hab. Wojciech Malajkat – rektor

Informacje

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.