Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 18.08.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.08.2018

Adiunkt (Historia dramatu polskiego, Seminarium magisterskie, Historia teatru polskiego)

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
teatrologia

R. 111.2.2.2018: Zgodnie z art. 118a ust. 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017, poz. 2183 ze zm.) oraz § 62 ust. 2 Statutu Akademii Teatralnej, Rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do prowadzenia przedmiotów: Historia dramatu polskiego, Seminarium magisterskie, Historia teatru polskiego na kierunku aktorstwo oraz przedmiotu Teatr i dramat polski na kierunku aktorstwo i aktorstwo teatru muzycznego na Wydziale Aktorskim.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art. 109 ust. 1 i w art. 114 ust. 5 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 Statutu, a ponadto:
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych,
b) posiada dorobek naukowy związany z dziedziną sztuk teatralnych lub nauk o sztuce w zakresie teatru,
c) posiada udokumentowane co najmniej 10 lat pracy dydaktycznej w wyższym szkolnictwie
artystycznym.

2. Kandydaci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) zgłoszenie udziału w konkursie,
b) kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursyna-stanowiska/).
c) życiorys,
d) oryginał lub odpis dyplomu doktorskiego bądź zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
e) dokumentację dorobku naukowego,
f) opis działalności dydaktycznej,
g) oświadczenie o niekaralności zgodnie z art. 109 ust. 1. pkt. 2-5 Ustawy, (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursv-na-stanowiska/),
h) oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym (do pobrania ze strony https://akademia.at.edu.pl/konkursv-na-stanowiska/).
i) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy kandydata.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Akademii Teatralnej w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) - osobiście lub pocztą do dnia 24 sierpnia 2018. UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 sierpnia 2018.
UWAGA! Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.