Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 24.02.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.03.2017

Adiunkt w w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
językoznawstwo
Data ogłoszenia:
20.02.2017

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS

na stanowisko

adiunkta w  INSTYTUCIE  POLONISTYKI  STOSOWANEJ w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

WARUNKI KONKURSU

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
  • Studia magisterskie na kierunku psychologia.
  • Ukończone studia specjalistyczne w zakresie logopedii.
  • Co najmniej 10-letnie doświadczenie w badaniach naukowych w zakresie logopedii (w tym zaburzeń realizacyjnych wynikających z dyzartrii nabytej o różnej etiologii) oraz psychologicznych i neuropsychologicznych uwarunkowań komunikacji werbalnej w normie i zaburzeniach, poparte publikacjami naukowymi, a także udziałem w projektach badawczych dotyczących ww. tematyki.
  • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z dyzartrii o różnej etiologii, neuropsychologii, zaburzeń mowy osób niepełnosprawnych intelektualnie, alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
  • Specjalistyczna wiedza diagnostyczno-terapeutyczna dotycząca zarówno usprawnienia motoryki aparatu mowy, jak i holistycznego podejścia do pacjenta z neurogennymi zaburzeniami motorycznymi i językowokomunikacyjnymi (mile widziane odpowiednie kursy i szkolenia specjalistyczne).
  • Co najmniej 15-letnie doświadczenie dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym ćwiczeń) oraz praktycznych ze słuchaczami specjalności logopedia w zakresie diagnozy i terapii osób z neurogennymi językowo-komunikacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii nabytej).

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.),

2. życiorys naukowy,

3. odpis dyplomu doktora

4. odpis dyplomu magisterskiego,

5. kwestionariusz osobowy,

6. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

7. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 24 MARCA 2017 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 .00-927 Warszawa.


Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.


Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 11 kwietnia 2017 r., zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.


UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA
Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r.

Informacje

Data dodania:
24 lutego 2017; 22:32 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
29 marca 2017; 20:58 (Sylwia Pikula)

Zobacz także

06.04.2017

Adiunkt w Instytucie Polonistyki i Logopedii

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

19.06.2018

Asystent w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

DZIEKAN WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANJE w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

18.05.2016

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają:

02.05.2019

Asystent na czas określony w INSTYTUCIE POLONISTYKI STOSOWANEJ w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu

WARUNKI KONKURSU:  stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo;  kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy oraz nauczyciela języka polskiego;  doświadczenie w prowadzeniu badań dotyczących podsystemów języka, w szczególności u osób z zaburzeniami mowy i języka potwierdzone publikacjami naukowymi oraz wystąpieniami na konferencjach;  doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu językoznawstwa i logopedii;  doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii logopedycznej oraz ukończone specjalistyczne szkolenia lub warsztaty z zakresu metod wspierania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy;  znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2;  Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy osoby zatrudnionej w wyniku postępowania konkursowego; osoba zatrudniona w wyniku postępowania rekrutacyjnego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.