Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 06.02.2018
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.02.2018

Adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
literaturoznawstwo

WARUNKI KONKURSU:

Stopień doktora habilitowanego.

Dorobek komparatystyczny potwierdzający kompetencje w zakresie polskiej i włoskiej literatury renesansu i baroku, publikacje w języku włoskim i angielskim.

Kierowanie grantem i udział w zespołowych projektach badawczych.

Co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu historii literatury polskiej od średniowiecza do oświecenia, a także z obszaru tradycji antycznej i biblijnej.

Współpraca z włoskimi ośrodkami badawczymi. Uniwersytet Warszawski ma być podstawowym miejscem pracy.

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)

2. życiorys naukowy,

3. dyplom doktora habilitowanego,

4. kwestionariusz osobowy,

5. opinię z poprzedniego miejsca pracy (opiekuna naukowego),

6. wykaz publikacji.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA Z DNIEM 2 MARCA 2018 r.

Oferty na konkurs należy zgłaszać osobiście lub wysyłać pocztą na adres podany niżej.

ADRES: Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Komisja Konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 marca 2016 r. i regulaminem obowiązującym na Wydziale Polonistyki UW.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 20 marca 2018 r. Zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie o jego wynikach.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania w sprawie zatrudnienia w formie umowy o pracę, na okres dwóch lat, w pełnym wymiarze czasu pracy z zastrzeżeniem, że Uniwersytet Warszawski stanowił będzie podstawowe miejsce pracy kandydata.

UNIWERSYTET NIE ZAPEWNIA MIESZKANIA Warszawa, dnia 5 lutego 2018 r.

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
6 lutego 2018; 19:36 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
6 lutego 2018; 19:36 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.