Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 03.11.2016
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.12.2016

Nauczyciel pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

Dziedziny:
oświata
Data ogłoszenia:
03.11.2016

 

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji. 
Warszawa, dnia 10 października 2016 r.
 
 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2017/18  do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą.

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów – 10 grudnia 2016 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli. http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający: 

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania, 

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, 

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,  w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego.

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne.

Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone, 3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych

ADRES

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

ul. Rolna 175 (wejście D) 02-729 Warszawa

tel. +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 22 629 36 42, +48 22 622 37 94

fax +48 22 853 87 02, +48 22 853 87 03

email: orpeg@orpeg.pl

i

 


 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
3 listopada 2016; 18:20 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
3 listopada 2016; 18:20 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.