Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 03.11.2016
Deadline for submitting applications: 10.12.2016

Nauczyciel pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

Fields:
oświata
Announced on:
03.11.2016

 

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów, nauczania początkowego, historii, fizyki i chemii do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji. 
Warszawa, dnia 10 października 2016 r.
 
 
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą  prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2017/18  do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą.

Ostateczny termin nadsyłania dokumentów – 10 grudnia 2016 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli. http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający: 

1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu

2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania, 

3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli, 

4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.

Obowiązki Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,  w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego.

Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne.

Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone, 3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

5) ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych

ADRES

OŚRODEK ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

ul. Rolna 175 (wejście D) 02-729 Warszawa

tel. +48 22 622 37 92, +48 22 622 37 93, +48 22 629 36 42, +48 22 622 37 94

fax +48 22 853 87 02, +48 22 853 87 03

email: orpeg@orpeg.pl

i

 


 

Information

Added on:
3 November 2016; 18:20 (Sylwia Pikula)
Edited on:
3 November 2016; 18:20 (Sylwia Pikula)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.