Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 22.05.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.06.2017

Profesor zwyczajny w Katedrze Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
teatrologia
Data ogłoszenia:
22.05.2017

Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Projektowania Scenografii Filmowej i Telewizyjnej - w zakresie historii teatru na Wydziale Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych

b) posiada znaczny dorobek naukowy z zakresu historii teatru i wiedzy o teatrze

c) przedstawi program dydaktyczny dostosowany do obszarów kształcenia Wydziału Scenografii

d) posiada znaczny dorobek dydaktyczny

e) jest czynnym zawodowo naukowcem

f) posiada biegłą znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Wymagane dokumenty:

- zgłoszenie konkursowe

- życiorys

- kwestionariusz osobowy z fotografią

- odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora zwyczajnego

- dokumentacja dorobku naukowego

- opis działalności dydaktycznej i naukowej

- oświadczenie stwierdzające, że Akademia Sztuk Pięknych będzie podstawowym miejscem zatrudnienia (w przypadku wygrania konkursu).

- oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, - oświadczeniu iż kandydat/ka nie był/a karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

- oświadczenie że kandydat/ka nie został / a ukarany / a prawomocną karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.)

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Scenografii, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, II piętro, pokój 2.02, tel. (22) 623 82 89, w terminie do dnia 5.06.2017 r. godz. 12.00

Rozstrzygnięcie konkursu: 30.06.2017

Po rozstrzygnięciu konkursu, dokumentacja konkursowa zostanie odesłana na wskazany przez zgłaszającego adres.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.