Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Logo projektu Dariah.lab
Data dodania: 05.03.2021
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.03.2021

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej

Miejscowości:
Toruń
Forma pracy:
pełen etat
Dziedziny:
humanistyka
Data ogłoszenia:
05.03.2021

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej – praca na pełny etat do 31.12.2023 r., w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).

Praca w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+) przy realizacji dużego projektu mającego na celu utworzenie cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Stanowisko obejmuje prace merytoryczne wspierające rozwój oprogramowania, narzędzi i serwisów cyfrowych, a także współtworzenie analiz, opracowań i innych dokumentów związanych z przedmiotem projektu (analizy potrzeb, raporty, sprawozdania). Poszukiwana jest dynamiczna, dobrze zorganizowana i komunikatywna osoba, która wesprze organizacyjnie merytoryczną realizację projektu.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę. Praca na pełny etat. Wynagrodzenie: 5000–6000 zł brutto miesięcznie. Projekt realizowany jest w siedzibie IBL PAN w Toruniu (ul. Piekary 8). W związku z sytuacją pandemiczną IBL PAN do odwołania pracuje w pełni zdalnie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ukończone studia humanistyczne, społeczne lub pokrewne),
 • doświadczenie w pracy w projektach cyfrowych,
 • doświadczenie w pracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość cyfrowych narzędzi do pracy biurowej (Google Drive, Office, komunikatory typu Zoom, Meet itp.),
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację i samodzielne korzystanie z publikacji specjalistycznych w tym języku,
 • mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych np. Canva, Gimp,
 • mile widziana znajomość tematyki bibliograficznej (bibliograficzne bazy danych, formaty i standardy metadanych),
 • mile widziana znajomość tematyki komunikacji naukowej, podstaw prawa autorskiego oraz otwartej nauki.

Na tym stanowisku możesz oczekiwać:

 • stabilnej i ciekawej pracy w doświadczonym, zgranym i ambitnym zespole,
 • udziału we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie rzeczywistym użytkownikom nowatorskich rozwiązań,
 • możliwość uczenia się od specjalistów,
 • realnego wpływu na rozwój projektów – Twoja kreatywność zostanie doceniona,
 • elastycznych godziny pracy,
 • możliwości zaangażowania się w projekt ważny społecznie.

Zakres obowiązków:

 • wspieranie rozwoju cyfrowych narzędzi, serwisów służących humanistycznej pracy naukowej poprzez współpracę z partnerami i pracownikami informatycznymi (m.in. wyrażanie potrzeb, testowanie),
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych,
 • obsługa narzędzi zarządzania pracą typu kalendarz spotkań, Jira, Asana,
 • komunikacja zewnętrzna z innymi konsorcjantami w ramach projektu, przede wszystkim naukowcami/instytucjami naukowymi oraz z interesariuszami zewnętrznymi (dostawcy danych, użytkownicy),
 • tworzenie dokumentacji projektowej w postaci analiz, raportów, notatek, sprawozdań.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 12 marca 2021 roku na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Referencje mile widziane. Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

 

Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20
Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D006/20-00 z dnia 28.12.2020 r. w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
5 marca 2021; 13:47 (Beata Koper)
Data edycji:
5 marca 2021; 13:47 (Piotr Bordzoł)

Powiązane z ofertą


Zobacz także

05.03.2021

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania – praca na pełen etat do 31.12.2023 roku, w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).  

29.06.2019

Uczestnik projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny"

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej poszukuje młodej kadry do projektu "Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny".

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

21.05.2019

Główny Specjalista ds. badań i analiz

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.