Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

logotyp projektu
Data dodania: 11.05.2021

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

Instytucje:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (Instytucja kierująca) | Instytut Badań Literackich PAN (Instytucja współpracująca) | Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Instytucja współpracująca) | Uniwersytet Warszawski (Instytucja współpracująca) | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Instytucja współpracująca) | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk PAN (Instytucja współpracująca) | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (Instytucja współpracująca) | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytucja współpracująca) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Instytucja współpracująca) | Uniwersytet Wrocławski (Instytucja współpracująca) | Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk PAN (Instytucja współpracująca) | Politechnika Poznańska (Instytucja współpracująca) | Politechnika Wrocławska (Instytucja współpracująca) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytucja współpracująca) | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Instytucja współpracująca)
Termin:
1.01.2021-31.12.2023

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

 

logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój / Rzeczpospolita Polska / Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej  platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych. 


Planowane efekty to:

  • rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce,

  • digitalizacja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców,

  • zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych oraz związanych z kulturą i sztuką w kraju i na arenie międzynarodowej,

  • przyspieszenie tempa rozwoju gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej.

Projekt realizuje 15 członków konsorcjum DARIAH-PL (w tym Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN) oraz Politechnika Poznańska. 

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku i zakończy się 31 grudnia 2023 roku.


DARIAH-PL to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Tworzy je 18 wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych. Od listopada 2015 r. konsorcjum jest częścią europejskiej sieci DARIAH-ERIC.

Informacje

Dofinansowanie:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020)
Możliwość współpracy:
tak
Data dodania:
11 maja 2021; 14:02 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
15 października 2021; 18:01 (Mariola Wilczak)

Powiązane z projektem

10.10.2023
Wydarzenie

Konferencja projektu "Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce"

Dariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce. Służy pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych badawczych, różnorodnych pod względem formy, treści i pochodzenia, oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych. Konferencja wieńcząca projekt, w ramach którego powstała Dariah.lab, odbędzie się w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego – siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu, w dniach 18-19 października 2023 r. Zapraszamy!

22.03.2021
Oferta pracy

PHP Full Stack Developer – specjalist(k)a ds. systemów discovery

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje PHP Full Stack Developera w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).

05.03.2021
Oferta pracy

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania – praca na pełen etat do 31.12.2023 roku, w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).  

05.03.2021
Oferta pracy

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej – praca na pełny etat do 31.12.2023 r., w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).


Zobacz także

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla naukowców

Projekt zakłada stworzenie usługi elektronicznej skierowanej do naukowców. Ma ona przede rozszerzyć dostęp do wyników badań naukowych oraz wspomagać badaczy w zakresie pracy z materiałami źródłowymi. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma komunikacji umożliwiająca interakcję pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Cyfrowa komunikacja międzykulturowa

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.