Polish Studies Newsletter

Research project

logotyp projektu
Added on: 11.05.2021

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

Institutions:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (Lead institution) | The Institute of Literary Research PAN (Co-operating institution) | Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Co-operating institution) | Uniwersytet Warszawski (Co-operating institution) | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Co-operating institution) | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk PAN (Co-operating institution) | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (Co-operating institution) | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Co-operating institution) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Co-operating institution) | Uniwersytet Wrocławski (Co-operating institution) | Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk PAN (Co-operating institution) | Politechnika Poznańska (Co-operating institution) | Politechnika Wrocławska (Co-operating institution) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Co-operating institution) | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Co-operating institution)
Deadline:
1.01.2021-31.12.2023

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

 

logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój / Rzeczpospolita Polska / Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej  platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych. 


Planowane efekty to:

  • rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce,

  • digitalizacja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców,

  • zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych oraz związanych z kulturą i sztuką w kraju i na arenie międzynarodowej,

  • przyspieszenie tempa rozwoju gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej.

Projekt realizuje 15 członków konsorcjum DARIAH-PL (w tym Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN) oraz Politechnika Poznańska. 

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku i zakończy się 31 grudnia 2023 roku.


DARIAH-PL to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Tworzy je 18 wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych. Od listopada 2015 r. konsorcjum jest częścią europejskiej sieci DARIAH-ERIC.

Information

Funding:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020)
Possibility of cooperation:
tak
Added on:
11 May 2021; 14:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2021; 18:01 (Mariola Wilczak)

Related to the project

10.10.2023
Event

Konferencja projektu "Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce"

Dariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce. Służy pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych badawczych, różnorodnych pod względem formy, treści i pochodzenia, oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych. Konferencja wieńcząca projekt, w ramach którego powstała Dariah.lab, odbędzie się w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego – siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu, w dniach 18-19 października 2023 r. Zapraszamy!

22.03.2021
Job offer

PHP Full Stack Developer – specjalist(k)a ds. systemów discovery

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje PHP Full Stack Developera w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).

05.03.2021
Job offer

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania – praca na pełen etat do 31.12.2023 roku, w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).  

05.03.2021
Job offer

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej – praca na pełny etat do 31.12.2023 r., w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).


See also

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla naukowców

Projekt zakłada stworzenie usługi elektronicznej skierowanej do naukowców. Ma ona przede rozszerzyć dostęp do wyników badań naukowych oraz wspomagać badaczy w zakresie pracy z materiałami źródłowymi. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma komunikacji umożliwiająca interakcję pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Cyfrowa komunikacja międzykulturowa

Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce. Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych.

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie

Głównym celem merytorycznym projektu jest poszerzenie portalu o najważniejsze i reprezentatywne dzieła muzyki polskiej okresu XVI-XIX wieku. Efektem ma być portal muzyki polskiej z możliwością przeszukiwania źródeł wg metadanych oraz elementów muzycznych. Jednym z celów jest także rozbudowa narzędzi dla badaczy (analiza muzyczna, przeszukiwanie metadanych, dostęp do źródeł) w tym skomputeryzowanej analizy muzycznej z uwzględnieniem specyfiki źródeł do muzyki polskiej. Istotnym elementem ma być stworzenie narzędzi umożliwiających crowd-sourcingowe opracowanie źródeł muzycznych oraz zbieranie danych we współpracy z ośrodkami naukowymi. Baza danych ma agregować informacje o źródłach muzycznych m.in. z RISM (źródło metadanych), repozytoriów i bibliotek cyfrowych (FBC, Polona).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.