Polish Studies Newsletter

Job offer

Added on: 22.03.2021
Deadline for submitting applications: 02.04.2021

PHP Full Stack Developer – specjalist(k)a ds. systemów discovery

Cities/towns:
Toruń
Form of employment:
full-time
Fields:
humanistyka
Announced on:
22.03.2021

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje PHP Full Stack Developera w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).

Opis stanowiska:

Oferujemy ciekawą pracę przy realizacji dużego projektu mającego na celu utworzenie cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce, w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+).

Stanowisko obejmuje prace programistyczne z zakresu rozwijania otwartoźródłowego oprogramowania do tworzenia i publikowania danych bibliograficznych (typu VuFind, Koha), w szczególności w celu zwiększenia ich interoperacyjności poprzez m.in. konfigurację otwartych protokołów wymiany danych, poprawę jakości danych poprzez ich semantyczne wzbogacanie i kontrolę autorytatywną oraz dostosowywanie interfejsów do potrzeb użytkowników.

Praca zespołowa – w zespole programistów i humanistów cyfrowych – w dużym konsorcjum projektowym obejmującym kilkanaście jednostek naukowych z całej Polski.

W ramach projektu współpraca z wiodącymi infrastrukturami badawczymi w Polsce – CLARIN-PL oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS).

Warunki zatrudnienia:

Praca w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Pełny etat na okres 27 miesięcy. Wynagrodzenie 10 000 zł brutto miesięcznie. Początek zatrudnienia w 2. kwartale 2021 r.

Projekt realizowany jest w siedzibie IBL PAN w Toruniu (ul. Piekary 8). W związku z sytuacją pandemiczną IBL PAN do odwołania pracuje w pełni zdalnie.

Wymagania:
● minimum 2 lata pracy na stanowisku programisty PHP,
● dobra znajomość języka programowania PHP (w wersji 7 lub nowszej),
● bardzo dobra znajomość MySQL i MariaBD,
● doświadczenie w Solr i Elasticsearch,
● dobra znajomość HTML, CSS i JavaScript,
● doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji webowych i/lub interfejsów REST,
● doświadczenie w projektowaniu i implementacji aplikacji wykorzystujących relacyjne bazy danych,
● umiejętność tworzenia wydajnych zapytań w języku SQL,
● mile widziana znajomość WordPress (bądź innych systemów CMS),
● przywiązanie do jakości tworzonego oprogramowania,
● znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację i samodzielne korzystanie z dokumentacji technicznej w tym języku,
● umiejętność pracy w zespole i znajomość narzędzi wspierających pracę zespołową (issue trackery, systemy wersjonowania kodu, systemy ciągłej integracji).

Oferujemy:
● ciekawą pracę w zgranym i ambitnym zespole o dużym doświadczeniu z zakresu realizacji projektów IT w humanistyce,
● udział w dużym przedsięwzięciu z zakresu cyfrowej infrastruktury badawczej, we współpracy z takimi instytucjami, jak CLARIN-PL i PCSS,
● udział we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie rzeczywistym użytkownikom nowatorskich rozwiązań,
● realny wpływ na rozwój projektów – cenimy Twoją kreatywność,
● prace przy rozwiązaniach informatycznych o międzynarodowym znaczeniu – oprogramowanie otwartoźródłowe rozwijane w projekcie stosowane jest na całym świecie,
● elastyczne godziny pracy,
● możliwość zaangażowania się w projekt ważny społecznie.

Zakres obowiązków:
Praca nad rozwojem systemów VuFind oraz Koha, w szczególności:
● tworzenie nowych funkcjonalności systemów,
● modyfikacje bazy danych i indeksów wyszukiwawczych,
● rozwijanie aplikacji webowych i graficznych interfejsów użytkownika,
● niezbędna obsługa aplikacji po stronie serwera i klienta (PHP, MySQL, MariaDB),
● integracja systemów z zewnętrznymi aplikacjami,
● aktywny udział w pracach koncepcyjnych. oraz uczestnictwo w spotkaniach projektowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 2 kwietnia 2021 roku na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20
Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D006/20-00 z dnia 28.12.2020 r.
w ramach Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Information

Added on:
22 March 2021; 15:25 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 March 2021; 15:25 (Mariola Wilczak)

Related to the job offer


See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.