Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.10.2023 - 19.10.2023
Added on: 10.10.2023

Konferencja projektu "Dariah.lab – cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce"

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań
Organisers:

Dariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce. Służy pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych badawczych, różnorodnych pod względem formy, treści i pochodzenia, oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.

Konferencja wieńcząca projekt, w ramach którego powstała Dariah.lab, odbędzie się w Centrum Badawczym Polskiego Internetu Optycznego – siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego w Poznaniu, w dniach 18-19 października 2023 r. Zapraszamy!

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w konferencji, zapraszamy do śledzenia transmisji wydarzenia na żywo na kanale YouTube PCSS oraz na profilach facebookowych PCSS Dariah.lab.

Konferencja będzie okazją do podsumowania trwającej trzy lata realizacji projektu oraz zaprezentowania jego rezultatów. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami i zasobami opracowanymi w różnych obszarach humanistyki i nauk o sztuce, jak również z infrastrukturą Dariah.lab integrującą te rozwiązania.

Program wydarzenia znajduje się na stronie lab.dariah.pl (link)


Dariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce. Służy pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych badawczych, różnorodnych pod względem formy, treści i pochodzenia, oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.

Umożliwia prowadzenie szeroko zakrojonych badań, w szczególności w trzech kluczowych obszarach zidentyfikowanych na podstawie analizy doświadczeń grup roboczych konsorcjum DARIAH-PL:

  • geoarcheologii obejmującej szeroko rozumiane analizy i dokumentacje nieinwazyjne ziemi, krajobrazu, i zabytków,
  • danych o kulturze obejmujące szeroko pojęte interdyscyplinarne badania nad kulturą i zjawiskami w niej zachodzącymi,
  • muzykologii obejmującej badania nad muzyką jako zjawiskiem akustycznym, kulturowym, historycznym i społecznym i jej percepcją.

Sieć rozproszonych laboratoriów tworzących Dariah.lab wyposażona jest w nowoczesne narzędzia i zasoby umożliwiające realizację interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów obejmujących:

  • zasoby sprzętowe przeznaczone do pozyskiwania i przetwarzania danych cyfrowych (cyfrowych reprezentacji obiektów fizycznych), w tym stacje mobilne przeznaczone do wykorzystania w terenie,
  • usługi i moduły programowe do przetwarzania i analizy danych takich jak generowanie maszynowo interpretowalnej reprezentacji materiału źródłowego (np.pozyskiwania zawartości starodruku na podstawie uzyskanego wcześniej skanu obiektu),
  • korpusy / zbiory danych z narzędziami umożliwiającymi ich wykorzystanie.

Information

Address:
Centrum Badawcze Polskiego Internetu Badawczego, ul. Jana Pawła II 10, Poznań
Added on:
10 October 2023; 13:05 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 October 2023; 13:29 (Mariola Wilczak)

Related to the event


See also

11.11.2023

Otwarte seminarium „Sezon na humanistykę cyfrową”

Zapraszamy na prezentację infrastruktury Dariah.lab wytworzonej w ramach projektu „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL” . W ramach seminarium poznańscy partnerzy – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnika Poznańska, Instytut Badań Literackich PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – zaprezentują efekty swoich prac. Przedmiotem prezentacji będą też osiągnięcia związane z Wielkopolską, jako że projekt dostarcza również zasobów i narzędzi w sposób szczególny związanych z tym regionem. Przykładem takich zasobów może być unikatowe repozytorium cyfrowe gazety Kaliszanin, pozyskanej z archiwów cenzury rosyjskiej w Bibliotece w Sankt Petersburgu, archiwalne materiały nagraniowe zarejestrowane podczas etnomuzykologicznych prac terenowych w regionie, czy też cyfrowa dokumentacja pałacu w Turwi. 

27.10.2020

Cykl webinariów Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN poświęconych danym badawczym w badaniach literackich

Serdecznie zapraszamy do udziału w listopadowym cyklu webinariów Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN poświęconym danym badawczym w badaniach literackich. Spotkania prowadzone będą metodą warsztatową, z nagrywaną częścią wykładową oraz z dyskusjami i pracą w mniejszych grupach. Na cykl składają się trzy webinaria w poniedziałki (9, 16, 23 listopada) w godz. 13.00-14.30. Osoby, które wezmą udział we  wszystkich 3 spotkaniach, otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie.

08.02.2022

Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN): A quick tour around the CLS INFRA project for computational literary studies/ z cyklu "Lunch z humanistyką cyfrową"

W specjalnej edycji Lunchu z Humanistyką Cyfrową przedstawiony zostanie projekt CLS INFRA (Cyfrowe literaturoznawstwo – sieć badawcza, narzędzia, metodologia) – międzynarodowa współpraca europejska mająca na celu stworzenie infrastruktury łączącej badaczy, dane, narzędzia i metody badawcze, skoncentrowanej na wielkoskalowej analizie danych literackich.

23.06.2018

Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych

W dniach 18-19 października 2018 r. odbędzie w Opolu w Instytucie Filologii Angielskiej konferencja naukowa "Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych" organizowana przez Zakład Translatoryki i Leksykografii Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.