Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

logotyp projektu
Дата размещения: 11.05.2021

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

Учреждения:
Институт литературных исследований PAN (Кооперативный инстанция) | Politechnika Poznańska (Кооперативный инстанция) | Politechnika Wrocławska (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Warszawski (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Wrocławski (Кооперативный инстанция) | Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk PAN (Кооперативный инстанция) | Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (Руководящий инстанция) | Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Кооперативный инстанция) | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk PAN (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Кооперативный инстанция) | Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Кооперативный инстанция) | Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (Кооперативный инстанция) | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Кооперативный инстанция) | Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Кооперативный инстанция)
Срок:
1.01.2021-31.12.2023

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

 

logotypy: Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój / Rzeczpospolita Polska / Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej  platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych. 


Planowane efekty to:

  • rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce,

  • digitalizacja i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie tego dziedzictwa szerokim grupom odbiorców,

  • zwiększenie konkurencyjności polskich ośrodków badawczych oraz związanych z kulturą i sztuką w kraju i na arenie międzynarodowej,

  • przyspieszenie tempa rozwoju gałęzi przemysłów kreatywnych oraz turystyki regionalnej.

Projekt realizuje 15 członków konsorcjum DARIAH-PL (w tym Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Historii PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN) oraz Politechnika Poznańska. 

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2021 roku i zakończy się 31 grudnia 2023 roku.


DARIAH-PL to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Tworzy je 18 wiodących polskich instytucji naukowo-badawczych. Od listopada 2015 r. konsorcjum jest częścią europejskiej sieci DARIAH-ERIC.

 

Информация

Софинансирование:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020)
Возможности сотрудничества:
tak
Ссылки:
Дата размещения:
11 мая 2021; 14:02 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
6 сентября 2021; 20:09 (Mariola Wilczak)

Начало событияСвязанное с проектом


Смотреть также

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Katalog humanistycznych projektów cyfrowych w Polsce

Celem powstania katalogu jest prezentacja różnorodnych projektów z zakresu szeroko pojętej humanistyki cyfrowej w Polsce. Katalog powstał w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród instytucji oraz osób prowadzących projekty, w których komponent cyfrowy stanowi kluczowy element pozyskania, analizy bądź prezentacji danych. 

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || E-usługa OMNIS

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce. 

18.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || POLONA dla naukowców

Projekt zakłada stworzenie usługi elektronicznej skierowanej do naukowców. Ma ona przede rozszerzyć dostęp do wyników badań naukowych oraz wspomagać badaczy w zakresie pracy z materiałami źródłowymi. W ramach projektu powstanie nowoczesna platforma komunikacji umożliwiająca interakcję pomiędzy uczestnikami przedsięwzięć badawczych wykorzystujących obiekty zdigitalizowane.

16.05.2021

#PolskaHumanistykaCyfrowa || Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej

Celem projektu jest rozbudowa pilotażowej wersji korpusu łaciny średniowiecznej – nowatorskiego przedsięwzięcia, które pozwoliło udostępnić badaczom na zasadach open access zawierający około 5 milionów segmentów ogólny korpus języka łacińskiego używanego w średniowieczu. Projekt przewiduje m.in. rozszerzenie bazy źródłowej, kontrolę jej reprezentatywności oraz obróbkę tekstów na potrzeby przeszukiwania i analizy statystycznej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах