Полонистический бюллетень

Вакансия

Logo projektu Dariah.lab
Дата размещения: 05.03.2021
Заявки принимаются до: 12.03.2021

Specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania

Местность:
Toruń
Форма работы:
полный рабочий день
Области:
humanistyka
Дата размещения:
05.03.2021

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje specjalisty/ki ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania – praca na pełen etat do 31.12.2023 roku, w ramach projektu „Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH-PL” (więcej informacji: Dariah.lab) (Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój).
 

Praca w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju (kategoria A+) przy realizacji dużego projektu mającego na celu utworzenie cyfrowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce. Stanowisko obejmuje prace programistyczne i koncepcyjne z zakresu przetwarzania danych o kulturze, w szczególności metadanych bibliograficznych, przy wykorzystaniu języka Python. Możliwa praca nad technologiami przetwarzania języka naturalnego. W ramach projektu współpraca z najważniejszymi cyfrowymi infrastrukturami badawczymi w kraju – CLARIN-PL oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.

Poszukiwana jest osoba z wykształceniem lub wiedzą z zakresu nauk humanistycznych lub pokrewnych, która posiada praktyczne, potwierdzone umiejętności programistyczne. Preferowana znajomość języka Python.

Warunki zatrudnienia:
Praca na pełen etat. Umowa o pracę. Wynagrodzenie: 5000–7000 zł brutto miesięcznie. Projekt realizowany jest w siedzibie IBL PAN w Toruniu (ul. Piekary 8). W związku z sytuacją pandemiczną IBL PAN do odwołania pracuje w pełni zdalnie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ukończone studia humanistyczne lub pokrewne) lub doświadczenie zawodowe w pracy w sektorze nauk humanistycznych, kultury,
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w języku Python (dokumentacja projektów, repozytorium),
 • znajomość zagadnień związanych z przetwarzaniem danych tekstowych i bibliograficznych oraz analizą jakościową danych kultury, 
 • mile widziana znajomość zagadnień informacji naukowej i organizacji wiedzy,
 • mile widziane doświadczenie w testowaniu rozwiązań informatycznych,
 • preferowana podstawowa znajomość m.in. SQL, XML, JSON, Excel,
 • mile widziana znajomość formatów bibliograficznych (MARC21) oraz zagadnień semantyki danych (RDF, ontologie),
 • przywiązanie do jakości tworzonego oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na komunikację i samodzielne korzystanie z dokumentacji technicznej.

Na tym stanowisku możesz oczekiwać:

 • stabilnej (w oparciu o umowę o pracę) i ciekawej pracy w doświadczonym, zgranym i ambitnym zespole,
 • udziału we wdrażaniu rozwiązań mających na celu dostarczenie rzeczywistym użytkownikom nowatorskich rozwiązań,
 • realnego wpływ na rozwój projektów – Twoja kreatywność zostanie doceniona,
 • elastycznych godziny pracy,
 • możliwości zaangażowania się w projekty ważne społecznie.

Zakres obowiązków:

 • przetwarzanie danych o kulturze, w szczególności:
  • pozyskiwanie danych przez otwarte protokoły wymiany danych (API/OAI-PMH),
  • konwersje danych między formatami, szczególnie Dublin Core i MARC21 oraz formatami własnymi różnych dostawców danych,
  • łączenie i wzbogacanie danych o stałe identyfikatory (np. VIAF, Wikidata),
  • poprawa jakości danych poprzez ich parsowanie i strukturyzację,
  • czyszczenie i analiza danych w języku Python (np. biblioteki Pandas, Re, BeautifulSoup, ElementTree),
  • aktywny udział w pracach koncepcyjnych.
 • uczestnictwo w spotkaniach projektowych.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia (CV i list motywacyjny w JEDNYM PLIKU PDF, nazwanym nazwiskiem kandydatki lub kandydata) prosimy przesyłać do 12 marca 2021 roku na adres: rekrutacja.chc@ibl.waw.pl. Referencje mile widziane. Wybrane osoby zaprosimy do dalszych etapów procedury konkursowej.

 

Projekt: „Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL”
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20
Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.02.00-00-D006/20-00 z dnia 28.12.2020 r. w ramach
Działania 4.2 Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (Instytut) z siedzibą w Warszawie (00-330), ul. Nowy Świat 72. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz stosownych aktów wykonawczych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne; umieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez Instytut. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Instytut wyłącznie w celu bieżącej rekrutacji. Po zakończeniu rekrutacji Instytut będzie jednak przechowywał Pani/Pana dokumenty aplikacyjne przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach odzwierciedlonych w instrukcji kancelaryjnej Instytutu. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną z rejestrów Instytutu usunięte. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, bez podania przyczyny. Cofnięcie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Kontakt z inspektorem danych osobowych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

Информация

Дата размещения:
5 марта 2021; 14:07 (Beata Koper)
Дата правки:
8 марта 2021; 16:32 (Piotr Bordzoł)

Начало событияСвязанное с предложением


Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах