Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 02.03.2017
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.03.2017

Tutorzy do Szkoły Edukacji

Miejscowości:
Warszawa
Dziedziny:
oświata
Data ogłoszenia:
02.03.2017

Do 10 marca trwa nabór kandydatów na tutorów do Szkoły Edukacji. Poszukiwani są akademicy i praktycy z doświadczeniem w pracy szkolnej jako nauczyciele matematyki lub języka polskiego.

W SE każdemu ze studentów zapewniona jest opieka tutora, który indywidualnie kieruje ich pracą, wspiera w procesie uczenia się i nauczania innych, prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami oraz udziela im merytorycznego wsparcia w czasie praktyk w szkołach.

Na stanowisko tutora mogą kandydować doświadczeni nauczyciele matematyki lub języka polskiego, zainteresowani rozwojem swojej kariery w kierunku akademickim (w roli „nauczyciela nauczycieli”).

W roku akademickim 2017/2018 wykładowcy odbędą bezpłatne, kompleksowe, dedykowane im szkolenie przygotowujące do pełnienia roli wykładowcy SE.

Wymagania:

 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w roli nauczyciela matematyki lub języka polskiego;
 • udokumentowana szersza refleksja nad edukacją, wykraczająca poza własną praktykę nauczycielską (np. publikacje, wystąpienia konferencyjne, opublikowane materiały dydaktyczne, praca w projektach edukacyjnych);
 • zdolność do refleksyjnego, krytycznego spojrzenia na własne nauczanie oraz do prezentowania własnych doświadczeń w sposób przydatny dla innych;
 • umiejętność analizowania procesów nauczania i uczenia się uczniów;
 • otwartość na nowe perspektywy, chęć uczenia się;
 • umiejętność i chęć pracy w zespole.

Pożądane będą również doświadczenie w coachingu/mentoringu; znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania tekstów o charakterze akademickim.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie na adres m.jurewicz@szkolaedukacji.pl:

 • CV,
 • listu motywacyjnego,
 • przykładowego tekstu/materiału własnego autorstwa (wcześniej publikowanego lub specjalnie przygotowanego) na dowolny temat związany z edukacją (2-5 stron),
 • pisemnej wypowiedzi na jeden z dwóch poniższych tematów:
  • Jakie są Pana/i zdaniem siły i słabości programów kształcenia nauczycieli w Polsce? Proszę wybrać jedno wyzwanie i przedstawić swój pomysł na jego rozwiązanie (nie więcej niż 2 strony)
  • W Pana/i opinii, jakich kompetencji szczególnie potrzebują nauczyciele (do wyboru: matematyki/języka polskiego lub nauczyciele w ogóle) rozpoczynający dziś pracę w polskich szkołach? Prosimy wybrać jedną z nich i zaproponować, w jaki sposób mogłaby być rozwijana w podyplomowym programie kształcenia nauczycieli (nie więcej niż 2 strony).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 marca 2017 r. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do drugiego etapu rekrutacji.

Kontakt:

Magdalena Jurewicz

m.jurewicz@szkolaedukacji.pl

Źródło: http://szkolaedukacji.pl/

 

Informacje

Słowa kluczowe:

Zobacz także

11.01.2017

Główny specjalista ds. badań i analiz

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz.

29.07.2016

Specjalista ds. edukacji i badań

  Zakres odpowiedzialności: Wsparcie kierownika działu edukacji badań w zakresie rozwoju polityki edukacyjnej i kulturalnej w NInA, poprzez realizację i nadzór nad projektami edukacyjnymi i kulturalnymi skierowanych do dorosłych. Bieżące śledzenie trendów z dedykowanego obszaru i proponowanie w jego obrębie nowych kierunków działań NInA. Prowadzenie (koordynacja, monitoring, wykonanie, tworzenie i nadzorowanie przepływów finansowych) projektów edukacyjnych i kulturalnych. Koordynacja pracy podwykonawców projektów. Nadzór nad zatrudnianiem podwykonawców i partnerów po uzgodnieniu z kierownikiem działań z zakresu edukacji medialnej i kulturalnej osób dorosłych. Przygotowywanie umów z podwykonawcami i partnerami. Monitoring zagrożeń projektowych w obszarze edukacji medialnej i kulturalnej osób dorosłych i przeciwdziałanie im. Przygotowywanie analiz i sprawozdań w swoim obszarze działania (raporting). Prowadzenie dokumentacji projektowej. Inne powierzone przez kierownika działu edukacji i badań NInA. Więcej informacji: http://nina.gov.pl/bip/oferty-pracy/specjalista-ds-edukacji-i-bada%C5%84

31.08.2016

Specjalista ds. edukacji

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka ogłasza nabór samodzielne stanowisko specjalisty ds. edukacji

15.02.2016

Specjalista w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy n i e z b ę d n e

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.