Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 15.02.2020
Literaturoznawstwo

Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.

 

Bartłomiej Kuczkowski

Rękopisy, maszynopisy, druki w książkach i czasopismach, materiały odbijane na powielaczu, wyklejanki, wreszcie – signum temporis – pliki elektroniczne, a nawet wypowiedzi autorów istniejące (tylko? aż?) w przestrzeni internetowej. Każdy z tych nośników wpływa na intymność wypowiedzi, czasem wymuszając przemilczenia i pieczołowite tajenie informacji, a niekiedy – przeciwnie, skłaniając do swobody i otwartości. Lektura zamieszczonych w numerze tekstów uświadamia również wpływ obiegu dokumentów na ich zawartość i charakter. Inaczej funkcjonują bowiem teksty w oficjalnym procesie wydawniczym, gdy kolejne wersje podlegają ingerencjom autora, jego przedstawicieli, redaktora, cenzora, a inaczej – dzieła przeznaczone dla grona najbliższych lub pisane zupełnie bez intencji upubliczniania. Broszury krążące w konspiracyjnym drugim obiegu lub, przeciwnie, oficjalne, urzędowe dokumenty – wszystkie one wiążą się z odmiennym rozumieniem prywatności dyskursu, wszystkie wymuszają też na edytorach inne działania.

 

Bartłomiej Kuczkowski

Spis treści

Wstęp Wstęp Bartłomiej Kuczkowski Intuicja badacza Jan Zieliński Artykuły i rozprawy Rola intymistyki w edycji krytycznej tekstów literackich. Na przykładzie „Walki z szatanem" Stefana Żeromskiego Beata Utkowska „Autobiografia przyćmiona” Władysława S. Reymonta – wokół problemów edycji Justyna Kołodziejczyk Jak (nie) należy wydawać… Przypadek „Pamiętnika" Wacława Sieroszewskiego Grażyna Legutko Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wobec kultury rękopisu Emilia Zaczkowska-Szypowska Problemy edytorskie w „485 dniach na Majdanku" Jerzego Kwiatkowskiego Dorota Niedziałkowska Powojnie w literaturze dokumentu osobistego. Przyczynki do historii i socjologii życia literackiego w powojennej Polsce Mariusz Zawodniak Listy prywatne – listy służbowe. Problemy edycji korespondencji prezesa „Czytelnika” Jerzego Borejszy z archiwum domowego Grzegorz P. Bąbiak Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej Jan A. Choroszy „Drogi Żuczku!...” O odcieniach intymności w korespondencji Wierzyński–Grydzewski–Lechoń i sposobach ich edytorskiego opracowania Konrad Niciński Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941–1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku Agnieszka Szulińska, Paweł Rams W poszukiwaniu granic edytorstwa: diariusz Jana Józefa Lipskiego Łukasz Garbal Pionierskie edycje listów pisarzy, publicystów i redaktorów Drugiej Emigracji Archiwum profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego jako wyzwanie edytorskie Ewelina Tobolska Artykuły, dokumenty, manuskrypty Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym Mirosława Radowska-Lisak Maszynopis w dobie „kultury przemysłowej”. O dwóch wersjach „Czarnego Paryża” Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego Iwona Boruszkowska, Aleksander Wójtowicz „Anioł chopinowski” i „nienapisany wiersz”. O korespondencji Haliny i Kazimierza Wierzyńskich (tuzin listów i garść uwag) Beata Dorosz Przeglądy i sprawozdania Niezauważony dziennik duszy... Beata Łukarska Intymistyka 2.0. Wpływ postępującej dygitalizacji na badania nad współczesną prywatnością Patryk Chłopek Informacje o Autorach

Informacje

Strony:
189

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

15.02.2020
Literaturoznawstwo

„Dzieciństwo. Literatura i Kultura” | 1(2) | 2019

Tytuł numeru: Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym/Tom 1 Nr 2 (2019):

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru czasopisma naukowego „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”, półrocznika wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego:https://www.journals.polon.uw.edu.pl/index.php/dlk/issue/view/33. Temat wydania to Dzieciństwo w tłumaczeniu. Teksty kultury dla młodych odbiorców w przekładzie międzyjęzykowym, a w środku można znaleźć trzynaście artykułów autorstwa polskich i zagranicznych badaczy oraz badaczek.

13.11.2019
Historia literatury

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” | (XXIV) | 2018

Tytuł numeru: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich

Najnowszy numer rocznika ma charakter publikacji dwujęzycznej. Jego tytuł: Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich oddaje zamierzenia Redakcji – chcieliśmy odejść w nim od tradycyjnego badania relacji literackich i kulturowych przez pryzmat „obrazów” i „stereotypów”, koncentrując się zamiast tego na wzajemnych inspiracjach (dawnych i aktualnych) oraz wspólnie realizowanych przez polonistów, slawistów i rusycystów projektach o charakterze naukowym – literaturoznawczych, tekstologicznych, translatorskich, edytorskich i kulturoznawczych.

03.11.2019
Literaturoznawstwo

„Tematy i Konteksty” | (8 (13)) | 2018

Tytuł numeru: Literatura Polska 1918-2018.Narracje, dyskursy, dzieła

Najnowszy numer czasopisma naukowego "Tematy i Konteskty" został poświęcony literaturze polskiej 1918–2018

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.