Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 15.02.2020
Literaturoznawstwo

Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.

 

Bartłomiej Kuczkowski

Rękopisy, maszynopisy, druki w książkach i czasopismach, materiały odbijane na powielaczu, wyklejanki, wreszcie – signum temporis – pliki elektroniczne, a nawet wypowiedzi autorów istniejące (tylko? aż?) w przestrzeni internetowej. Każdy z tych nośników wpływa na intymność wypowiedzi, czasem wymuszając przemilczenia i pieczołowite tajenie informacji, a niekiedy – przeciwnie, skłaniając do swobody i otwartości. Lektura zamieszczonych w numerze tekstów uświadamia również wpływ obiegu dokumentów na ich zawartość i charakter. Inaczej funkcjonują bowiem teksty w oficjalnym procesie wydawniczym, gdy kolejne wersje podlegają ingerencjom autora, jego przedstawicieli, redaktora, cenzora, a inaczej – dzieła przeznaczone dla grona najbliższych lub pisane zupełnie bez intencji upubliczniania. Broszury krążące w konspiracyjnym drugim obiegu lub, przeciwnie, oficjalne, urzędowe dokumenty – wszystkie one wiążą się z odmiennym rozumieniem prywatności dyskursu, wszystkie wymuszają też na edytorach inne działania.

 

Bartłomiej Kuczkowski

Spis treści

Wstęp Wstęp Bartłomiej Kuczkowski Intuicja badacza Jan Zieliński Artykuły i rozprawy Rola intymistyki w edycji krytycznej tekstów literackich. Na przykładzie „Walki z szatanem" Stefana Żeromskiego Beata Utkowska „Autobiografia przyćmiona” Władysława S. Reymonta – wokół problemów edycji Justyna Kołodziejczyk Jak (nie) należy wydawać… Przypadek „Pamiętnika" Wacława Sieroszewskiego Grażyna Legutko Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wobec kultury rękopisu Emilia Zaczkowska-Szypowska Problemy edytorskie w „485 dniach na Majdanku" Jerzego Kwiatkowskiego Dorota Niedziałkowska Powojnie w literaturze dokumentu osobistego. Przyczynki do historii i socjologii życia literackiego w powojennej Polsce Mariusz Zawodniak Listy prywatne – listy służbowe. Problemy edycji korespondencji prezesa „Czytelnika” Jerzego Borejszy z archiwum domowego Grzegorz P. Bąbiak Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej Jan A. Choroszy „Drogi Żuczku!...” O odcieniach intymności w korespondencji Wierzyński–Grydzewski–Lechoń i sposobach ich edytorskiego opracowania Konrad Niciński Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941–1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku Agnieszka Szulińska, Paweł Rams W poszukiwaniu granic edytorstwa: diariusz Jana Józefa Lipskiego Łukasz Garbal Pionierskie edycje listów pisarzy, publicystów i redaktorów Drugiej Emigracji Archiwum profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego jako wyzwanie edytorskie Ewelina Tobolska Artykuły, dokumenty, manuskrypty Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym Mirosława Radowska-Lisak Maszynopis w dobie „kultury przemysłowej”. O dwóch wersjach „Czarnego Paryża” Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego Iwona Boruszkowska, Aleksander Wójtowicz „Anioł chopinowski” i „nienapisany wiersz”. O korespondencji Haliny i Kazimierza Wierzyńskich (tuzin listów i garść uwag) Beata Dorosz Przeglądy i sprawozdania Niezauważony dziennik duszy... Beata Łukarska Intymistyka 2.0. Wpływ postępującej dygitalizacji na badania nad współczesną prywatnością Patryk Chłopek Informacje o Autorach

Informacje

Strony:
189
Data dodania:
15 lutego 2020; 19:22 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
15 lutego 2020; 19:29 (Piotr Bordzoł)

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

09.04.2021
Literaturoznawstwo

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 18(2) | 2020

Tytuł numeru: Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

09.04.2018
Literaturoznawstwo

„Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” | 12(2) | 2017

Tytuł numeru: Filozofia przypisów

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” zachęca do namysłu nad „filozofią przypisów”, rozumianą nie tylko jako zbiór określonych zasad sporządzania objaśnień, ale odnoszącą się do określonej postawy, jaką przyjmuje edytor podczas opracowywania tekstu.

12.02.2021
Literaturoznawstwo

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” | XXVI | 2020

Tytuł numeru: Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje

XXVI numer „Napisu” gromadzi teksty z różnych dziedzin, począwszy od filozofów i historyków nauki, poprzez literaturoznawców, po edytorów, tekstologów i redaktorów, czerpiących przykłady z własnej praktyki. Artykuły poświęcone są takim tematom, jak pojmowanie istoty błędu i typologia omyłek naukowych, uproszczenia i przekłamania w badaniach biograficznych, rozmaite aspekty edytorstwa, rozumianego przede wszystkim jako szacunek dla źródeł i żmudna praca nad tekstem. Bogato reprezentowany jest również dział recenzji – specyficznego gatunku, którego zadanie wiąże się z oceną wartości i prawdziwości cudzej pracy: pochwałą osiągnięć autora książki i wskazaniem jego niedociągnięć.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.