Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 15.02.2020
Literature studies

Intymistyka a edytorstwo. Wiek XX i współczesność / Vol 16, No 2 (2019)

ISSN:
2391-7903

W prezentowanym numerze „Sztuki Edycji” kontynuujemy rozważania nad tekstologicznymi i edytorskimi problemami związanymi z intymistyką. Zmienia się jednak perspektywa czasowa. Od komentowanych utworów literackich, dzienników, listów, notatek, wspomnień, brulionów, ale też wydarzeń z życia literackiego, politycznego i społecznego, edytorów dzieli mniejszy dystans czasowy niż w przypadku badaczy literatury XIX wieku. Jak wpływa to na sytuację filologa? Oprócz dylematów wspólnych edytorstwu pism intymnych obu tych okresów – jak choćby etyczne aspekty ogłaszania prywatnych zapisków czy granice ingerencji w niejednorodne materiały źródłowe – pojawiają się przed nami nowe, swoiste dla XX i XXI wieku wyzwania.

 

Bartłomiej Kuczkowski

Rękopisy, maszynopisy, druki w książkach i czasopismach, materiały odbijane na powielaczu, wyklejanki, wreszcie – signum temporis – pliki elektroniczne, a nawet wypowiedzi autorów istniejące (tylko? aż?) w przestrzeni internetowej. Każdy z tych nośników wpływa na intymność wypowiedzi, czasem wymuszając przemilczenia i pieczołowite tajenie informacji, a niekiedy – przeciwnie, skłaniając do swobody i otwartości. Lektura zamieszczonych w numerze tekstów uświadamia również wpływ obiegu dokumentów na ich zawartość i charakter. Inaczej funkcjonują bowiem teksty w oficjalnym procesie wydawniczym, gdy kolejne wersje podlegają ingerencjom autora, jego przedstawicieli, redaktora, cenzora, a inaczej – dzieła przeznaczone dla grona najbliższych lub pisane zupełnie bez intencji upubliczniania. Broszury krążące w konspiracyjnym drugim obiegu lub, przeciwnie, oficjalne, urzędowe dokumenty – wszystkie one wiążą się z odmiennym rozumieniem prywatności dyskursu, wszystkie wymuszają też na edytorach inne działania.

 

Bartłomiej Kuczkowski

List of contents

Wstęp Wstęp Bartłomiej Kuczkowski Intuicja badacza Jan Zieliński Artykuły i rozprawy Rola intymistyki w edycji krytycznej tekstów literackich. Na przykładzie „Walki z szatanem" Stefana Żeromskiego Beata Utkowska „Autobiografia przyćmiona” Władysława S. Reymonta – wokół problemów edycji Justyna Kołodziejczyk Jak (nie) należy wydawać… Przypadek „Pamiętnika" Wacława Sieroszewskiego Grażyna Legutko Tomy rękopiśmienne Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wobec kultury rękopisu Emilia Zaczkowska-Szypowska Problemy edytorskie w „485 dniach na Majdanku" Jerzego Kwiatkowskiego Dorota Niedziałkowska Powojnie w literaturze dokumentu osobistego. Przyczynki do historii i socjologii życia literackiego w powojennej Polsce Mariusz Zawodniak Listy prywatne – listy służbowe. Problemy edycji korespondencji prezesa „Czytelnika” Jerzego Borejszy z archiwum domowego Grzegorz P. Bąbiak Intymistyka Stanisława Vincenza w perspektywie tekstologiczno-edytorskiej Jan A. Choroszy „Drogi Żuczku!...” O odcieniach intymności w korespondencji Wierzyński–Grydzewski–Lechoń i sposobach ich edytorskiego opracowania Konrad Niciński Cyfrowa edycja korespondencji Lechonia i Wierzyńskiego (1941–1955) w kontekście prywatności dyskursu. Analiza przypadku Agnieszka Szulińska, Paweł Rams W poszukiwaniu granic edytorstwa: diariusz Jana Józefa Lipskiego Łukasz Garbal Pionierskie edycje listów pisarzy, publicystów i redaktorów Drugiej Emigracji Archiwum profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego jako wyzwanie edytorskie Ewelina Tobolska Artykuły, dokumenty, manuskrypty Listy Józefa Ignacego Kraszewskiego do N.N. w zbiorach Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego w Licheniu Starym Mirosława Radowska-Lisak Maszynopis w dobie „kultury przemysłowej”. O dwóch wersjach „Czarnego Paryża” Jolanty Fuchsówny i Jana Brzękowskiego Iwona Boruszkowska, Aleksander Wójtowicz „Anioł chopinowski” i „nienapisany wiersz”. O korespondencji Haliny i Kazimierza Wierzyńskich (tuzin listów i garść uwag) Beata Dorosz Przeglądy i sprawozdania Niezauważony dziennik duszy... Beata Łukarska Intymistyka 2.0. Wpływ postępującej dygitalizacji na badania nad współczesną prywatnością Patryk Chłopek Informacje o Autorach

Information

Pages:
189
Added on:
15 February 2020; 19:22 (Sylwia Pikula)
Edited on:
15 February 2020; 19:29 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

03.11.2021
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 19(1) | 2021

Journal issue title: Tradycja a wymogi współczesności w pracy edytora

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Sztuki Edycji” poświęconego refleksji nad rolą i kondycją edytora we współczesnym literaturoznawstwie.

09.04.2021
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 18(2) | 2020

Journal issue title: Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

09.04.2018
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 12(2) | 2017

Journal issue title: Filozofia przypisów

Najnowszy numer „Sztuki Edycji” zachęca do namysłu nad „filozofią przypisów”, rozumianą nie tylko jako zbiór określonych zasad sporządzania objaśnień, ale odnoszącą się do określonej postawy, jaką przyjmuje edytor podczas opracowywania tekstu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.