Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 17.10.2015

Dynamika wariantu - status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne

Uczestnicy:
Paweł Maria Bem (Kierownik)
Dziedziny:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka | Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
Termin:
21.07.2014-20.07.2017

Celem projektu jest dokonanie ustaleń tekstologicznych dotyczących funkcjonujacych w wielu wersjach wierszy Czesława Miłosza, co - jak dotąd nie zauważano - wpływa na ich interpretacje i rozbieżności między nimi. Porównanie dostępnych wersji pozwoli na weryfikację istniejących interpretacji lub stworzenie nowych. Ponadto w ramach projektu zostaną zbadane rękopiśmienne wersje wierszy Miłosza, zgodnie z niestosowaną dotąd w Polsce metodologią tak zwanej krytyki genetycznej, zakładającej, że kolejne wersje rękopiśmienne utworu warto traktować jako odrębne teksty literackie, a zarazem badać zmiany znaczeń pomiędzy nimi. Wyniki projektu posłużą w przyszłości pracy nad cyfrową edycją dorobku Czesława Miłosza.

Informacje

Dofinansowanie:
NCN - Preludium
Kontakt:
Data dodania:
17 października 2015; 17:22 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
17 października 2015; 17:22 (Mariola Wilczak)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.