Biuletyn Polonistyczny

Stypendium

Joseph Conrad w towarzystwie synów Borysa i Johna oraz wydawcy Jamesa B. Pinkera | Biblioteka Narodowa
Data dodania: 07.11.2022
Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.11.2022

Joseph Conrad Fellowship

Fundator/organizator:

Instytut De Republica zaprasza do składania wniosków w Programie stypendialnym. Program jest skierowany do studentów, młodych naukowców i twórców z całej Polski, w szczególności realizujących przedsięwzięcia w dziedzinie: filozofii, socjologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, politologii i historii Polski. Uczestnikami mogą być osoby, które nie ukończyły 35 lat.

W ramach Programu przewiduje się wsparcie finansowe, organizację cyklu wykładów i seminariów, zajęcia w szkole letniej, publikację tekstów opracowanych w czasie trwania Programu w Wydawnictwie Instytutu De Republica.

Program będzie realizowany w okresie od dnia 1 grudnia 2022 roku do dnia 31 października 2023 roku.

Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA. 

W trakcie dwóch semestrów będziemy eksplorować następujące obszary tematyczne:

  1. CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?
  2. FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?
  3. LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?
  4. WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Wyruszymy w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

W ramach Programu zostaną przeprowadzone spotkania i zajęcia:

  • cykl 12 spotkań, w tym 6 seminariów (przeznaczonych wyłącznie dla uczestników Programu) i 6 wykładów (otwartych dla wszystkich zainteresowanych),
  • zajęcia w szkole letniej (przeznaczone dla uczestników Programu).

Wykładowców, prowadzących seminaria, moderatorów spotkań oraz tutorów zaangażowanych w szkołę letnią, wskazuje Instytut De Republica.

W ramach Programu każdy uczestnik realizuje własny projekt badawczy, w dziedzinie objętej Programem, którego zwieńczeniem będzie pisemne autorskie opracowanie. Opracowanie, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, może zostać opublikowane w Wydawnictwie Instytutu De Republica, na podstawie odrębnej umowy określającej między innymi wynagrodzenie dla uczestnika w kwocie nie wyższej niż 2.250,00 zł brutto oraz warunki przeniesienia na Instytut De Republica, w ramach tego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do utworu.

  1. Uczestnik Programu otrzyma wsparcie finansowe w postaci stypendium, na okres trwania Programu, nie dłużej jednak niż na okres uczestnictwa w Programie, 
    w przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych.
  2. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc w wysokości brutto 1200,00 zł, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika Programu, do 10 dnia następnego miesiąca.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej Instytutu de Republica.

Informacje

Data dodania:
7 listopada 2022; 19:52 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
7 listopada 2022; 19:52 (Piotr Bordzoł)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.