Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 24.01.2017

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Grupy docelowe:
Nauczyciele
Termin:
1.08.2016-30.11.2016

Zapraszamy lektorów jpjo do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego (m.in. piZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne).

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 - zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem bezpłatnej platformy polskijazyk.pl

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze strony:
https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto
lub ze strony fundacji Edu & More
http://www.efundacja.org/projekty.html

Projekt miał na celu dostarczenie nowoczesnych narzędzi i zasobów edukacyjnych polonijnym nauczycielom języka polskiego z obwodu żytomierskiego poprzez realizację 5. dniowego szkolenia z zakresu narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu j. polskiego oraz metodyki nauczania w formule blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem zasobów bezpłatnej platformy polskijazyk.pl, jak również tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych  technologii.
 
Realizacja 5.dniowego szkolenia dla 17 polonijnych nauczycieli języka polskiego wzbogaci nauczycielski warsztat pracy o nowe narzędzia i metody nauczania języka polskiego oraz podniesie kompetencje nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych technologii w oparciu o platformę polskijazyk.pl umożliwiającą prowadzenie nauczania mieszanego.

 
Realizator projektu:
Fundacja Edu & More: ul. Nowogrodzka 44 lokal 7, 00-695 Warszawa
tel. + 48 22 622 14 41, e-mail: biuro@efundacja.org, www.efundacja.org
 
Partner projektu:
Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie "Życie w jedności": ul. Mała Berdyczowska 17-a, 10014 Żytomierz
tel. + 380 (97) 4543891, e-mail: zubzycka@gmail.com

Zobacz także

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

30.10.2015

Przemówienia polskich polityków w latach 1918–2014 – edycja i opracowanie źródeł, analiza lingwistyczna, digitalizacja korpusu

Podstawowym celem naukowym projektu jest zebranie oraz lingwistyczne i politologiczne opracowanie ważnych - z historycznego punktu widzenia – przemówień polskich polityków wygłoszonych między 1918 a 2014 rokiem. Efekty projektu mają – w opinii wykonawców – przyczyniać się do należytego dokumentowania aktywności oratorskiej polskich polityków w okresie 100 lat istnienia niepodległego państwa polskiego.

09.04.2015

Słownik metafor i konotacji nazw własnych

Celem projektu był leksykograficzny opis wtórnych wystąpień nazw własnych w polskim dyskursie publicznym. Nazwy własne mogą stać się one nośnikami rozmaitych sensów i konotacji, nabytych w głównej mierze przez utrwalenie (stereotypizację) wyróżniających cech obiektów denotowanych przez te nazwy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstowo sposobów przejawiania się tych funkcji jest metaforyczne użycie nazw, a ściślej: użycie nazw własnych w funkcji nośnika metafory.

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.