Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 24.01.2017

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Target groups:
Teachers
Deadline:
1.08.2016-30.11.2016

Zapraszamy lektorów jpjo do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego (m.in. piZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne).

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 - zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem bezpłatnej platformy polskijazyk.pl

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze strony:
https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto
lub ze strony fundacji Edu & More
http://www.efundacja.org/projekty.html

Projekt miał na celu dostarczenie nowoczesnych narzędzi i zasobów edukacyjnych polonijnym nauczycielom języka polskiego z obwodu żytomierskiego poprzez realizację 5. dniowego szkolenia z zakresu narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu j. polskiego oraz metodyki nauczania w formule blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem zasobów bezpłatnej platformy polskijazyk.pl, jak również tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych  technologii.
 
Realizacja 5.dniowego szkolenia dla 17 polonijnych nauczycieli języka polskiego wzbogaci nauczycielski warsztat pracy o nowe narzędzia i metody nauczania języka polskiego oraz podniesie kompetencje nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych technologii w oparciu o platformę polskijazyk.pl umożliwiającą prowadzenie nauczania mieszanego.

 
Realizator projektu:
Fundacja Edu & More: ul. Nowogrodzka 44 lokal 7, 00-695 Warszawa
tel. + 48 22 622 14 41, e-mail: biuro@efundacja.org, www.efundacja.org
 
Partner projektu:
Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie "Życie w jedności": ul. Mała Berdyczowska 17-a, 10014 Żytomierz
tel. + 380 (97) 4543891, e-mail: zubzycka@gmail.com

Information

Contact:
biuro@efundacja.org
Added on:
24 January 2017; 12:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 January 2017; 12:36 (Mariola Wilczak)

See also

05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

30.10.2015

Przemówienia polskich polityków w latach 1918–2014 – edycja i opracowanie źródeł, analiza lingwistyczna, digitalizacja korpusu

Podstawowym celem naukowym projektu jest zebranie oraz lingwistyczne i politologiczne opracowanie ważnych - z historycznego punktu widzenia – przemówień polskich polityków wygłoszonych między 1918 a 2014 rokiem. Efekty projektu mają – w opinii wykonawców – przyczyniać się do należytego dokumentowania aktywności oratorskiej polskich polityków w okresie 100 lat istnienia niepodległego państwa polskiego.

09.04.2015

Słownik metafor i konotacji nazw własnych

Celem projektu był leksykograficzny opis wtórnych wystąpień nazw własnych w polskim dyskursie publicznym. Nazwy własne mogą stać się one nośnikami rozmaitych sensów i konotacji, nabytych w głównej mierze przez utrwalenie (stereotypizację) wyróżniających cech obiektów denotowanych przez te nazwy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstowo sposobów przejawiania się tych funkcji jest metaforyczne użycie nazw, a ściślej: użycie nazw własnych w funkcji nośnika metafory.

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.