Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 24.01.2017

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Target groups:
Teachers
Deadline:
1.08.2016-30.11.2016

Zapraszamy lektorów jpjo do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego (m.in. piZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne).

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 - zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem bezpłatnej platformy polskijazyk.pl

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze strony:
https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto
lub ze strony fundacji Edu & More
http://www.efundacja.org/projekty.html

Projekt miał na celu dostarczenie nowoczesnych narzędzi i zasobów edukacyjnych polonijnym nauczycielom języka polskiego z obwodu żytomierskiego poprzez realizację 5. dniowego szkolenia z zakresu narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu j. polskiego oraz metodyki nauczania w formule blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem zasobów bezpłatnej platformy polskijazyk.pl, jak również tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych  technologii.
 
Realizacja 5.dniowego szkolenia dla 17 polonijnych nauczycieli języka polskiego wzbogaci nauczycielski warsztat pracy o nowe narzędzia i metody nauczania języka polskiego oraz podniesie kompetencje nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych technologii w oparciu o platformę polskijazyk.pl umożliwiającą prowadzenie nauczania mieszanego.

 
Realizator projektu:
Fundacja Edu & More: ul. Nowogrodzka 44 lokal 7, 00-695 Warszawa
tel. + 48 22 622 14 41, e-mail: biuro@efundacja.org, www.efundacja.org
 
Partner projektu:
Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie "Życie w jedności": ul. Mała Berdyczowska 17-a, 10014 Żytomierz
tel. + 380 (97) 4543891, e-mail: zubzycka@gmail.com

Information

Contact:
biuro@efundacja.org
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.