Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 24.01.2017

Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego

Target groups:
Teachers
Deadline:
1.08.2016-30.11.2016

Zapraszamy lektorów jpjo do zapoznania się z bezpłatną publikacją "Język polski 2.0 - zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, która jest podsumowaniem projektu współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego (m.in. piZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne).

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 - zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem bezpłatnej platformy polskijazyk.pl

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze strony:
https://issuu.com/fundacjaedumore/docs/publikacja_jezyk_polski_2.0_-_zasto
lub ze strony fundacji Edu & More
http://www.efundacja.org/projekty.html

Projekt miał na celu dostarczenie nowoczesnych narzędzi i zasobów edukacyjnych polonijnym nauczycielom języka polskiego z obwodu żytomierskiego poprzez realizację 5. dniowego szkolenia z zakresu narzędzi Web 2.0 przydatnych w nauczaniu j. polskiego oraz metodyki nauczania w formule blended learning (nauczanie mieszane) z wykorzystaniem zasobów bezpłatnej platformy polskijazyk.pl, jak również tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych  technologii.
 
Realizacja 5.dniowego szkolenia dla 17 polonijnych nauczycieli języka polskiego wzbogaci nauczycielski warsztat pracy o nowe narzędzia i metody nauczania języka polskiego oraz podniesie kompetencje nauczycieli polonijnych placówek edukacyjnych w zakresie tworzenia autorskich materiałów dydaktycznych z użyciem nowoczesnych technologii w oparciu o platformę polskijazyk.pl umożliwiającą prowadzenie nauczania mieszanego.

 
Realizator projektu:
Fundacja Edu & More: ul. Nowogrodzka 44 lokal 7, 00-695 Warszawa
tel. + 48 22 622 14 41, e-mail: biuro@efundacja.org, www.efundacja.org
 
Partner projektu:
Centrum Polsko-Niemiecko-Ukraińskie "Życie w jedności": ul. Mała Berdyczowska 17-a, 10014 Żytomierz
tel. + 380 (97) 4543891, e-mail: zubzycka@gmail.com

Information

Contact:
biuro@efundacja.org

See also

06.07.2016

Fonematyka polszczyzny z perspektywy funkcjonalizmu aksjomatycznego. Fonetyczna i fonologiczna analiza współczesnego języka polskiego

Instytucja realizująca projekt: Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. Palackiego w Ołomuńcu Celem projektu badawczego było zaprezentowanie alternatywnego spojrzenia na fonematykę języka polskiego, które pozwoliłoby pokazać znane fakty empiryczne w nowym świetle i zaproponować innowacyjne rozwiązania dla ich interpretacji. Aparat pojęciowy przyjęty na potrzeby opisu to teoria funkcjonalizmu aksjomatycznego, która stanowi spójny system semiotyczny odwołujący się do osiągnięć funkcjonalistycznie zorientowanych kierunków językoznawstwa strukturalistycznego. Teoria ta podkreśla potrzebę precyzji oraz adekwatności opisu lingwistycznego i daje odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia szczegółowej analizy deskryptywnej zjawisk fonetycznych współczesnej polszczyzny. W wyniku zastosowania rygorystycznej pod względem metodologicznym procedury sformułowano spójną interpretację polskiego systemu fonematycznego, która pod wieloma względami różni się od tradycyjnych ujęć. Wyniki badań przedstawiono w monografii poświęconej fonematyce współczesnej polszczyzny: Wągiel, Marcin. (2016). "Fonematyka języka polskiego w ujęciu funkcjonalizmu aksjomatycznego". Ołomuniec: Uniwersytet im. Palackiego. Publikacja jest w całości dostępna online: https://books.google.cz/books?id=O7FEDAAAQBAJ Ponadto, w ramach projektu powstała strona internetowa PolFon: http://polfon.upol.cz/ PolFon to interaktywny portal edukacyjny poświęcony polskiej fonetyce. Przeznaczony jest przede wszystkim dla obcokrajowców chcących opanować polską wymowę, ale mamy nadzieję, że zainteresuje także polskich studentów polonistyki, lektorów języka polskiego a także zawodowych lingwistów. Oprócz materiałów poglądowych obejmujących nagrania audio oraz schematy artykulacyjne zawiera również ćwiczenia szkolące słuch fonematyczny oraz umiejętność transkrypcji fonetycznej poszczególnych głosek.

13.09.2018

Gramatyka, semantyka i pragmatyka języka polskiego

_______________________

13.09.2018

Słownik gramatyczny języka polskiego - wersja online

Słownik gramatyczny języka polskiego jest najbardziej rozbudowanym i najbardziej dopracowanym koncepcyjnie i redaktorsko słownikiem fleksyjnym współczesnej polszczyzny, zawierającym charakterystykę gramatyczną ponad 333 000 wyrazów polskich i obejmującym zasadniczy zrąb słownictwa współczesnej polszczyzny.

13.09.2018

Polsko-estońsko-angielski słownik tematyczny

________________________________

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.