Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Instytucje:
Dziedziny:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Termin:
1.12.2012-1.12.2017

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

Wyniki tych prac będą sukcesywnie prezentowane na stronie internetowej oraz w postaci internetowej bazy danych. Niezależnie nastąpi publikacja katalogu.

W trakcie realizacji pięcioletniego projektu organizowane będą konferencje naukowe. Zapraszamy do ich udziału wszystkich naukowców podejmujących tematykę Kresów w XIX w. i na pocz. XX w. .
Efektem końcowym realizacji projektu będzie publikacja wybranych pamiętników i kolekcji listów

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 1. (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012).

Baza danych umożliwia agregację pamiętników i kolekcji listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) z lat 1795-1918, wyszukanych przez członków zespołu badawczego w wyniku przeprowadzonych kwerend źródłowych w polskich, rosyjskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, łotewskich, angielskich i francuskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych 

Zespół badawczy

LINK do bazy dla zautoryzowanych użytkowników http://www.ujk.edu.pl/nprh/system/

 

 

Informacje

Kontakt:
caban@ujk.edu.pl
Słowa kluczowe:

Zobacz także

30.10.2015

Przemówienia polskich polityków w latach 1918–2014 – edycja i opracowanie źródeł, analiza lingwistyczna, digitalizacja korpusu

Podstawowym celem naukowym projektu jest zebranie oraz lingwistyczne i politologiczne opracowanie ważnych - z historycznego punktu widzenia – przemówień polskich polityków wygłoszonych między 1918 a 2014 rokiem. Efekty projektu mają – w opinii wykonawców – przyczyniać się do należytego dokumentowania aktywności oratorskiej polskich polityków w okresie 100 lat istnienia niepodległego państwa polskiego.

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

18.10.2015

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku to projekt badawczy realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN przez zespół Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej, a finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”. Jest internetową wersją tomu pierwszego słownika biobibliograficznego o tym samym tytule, opublikowanego przez Wydawnictwo IBL PAN w 2011 roku. Celem projektu jest dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców – poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców.

19.10.2015

Romantyzm w świetle nowych źródeł

Projekt dotyczy szeroko pojętej kultury romantycznej i romantycznej codzienności oglądanej z perspektywy źródeł, w tym przede wszystkim dokumentów pozaliterackich. Celem projektu jest przybliżenie współczesnemu czytelnikowi nieznanych aspektów życia romantyków, dostarczenie nowych kontekstów dla literaturoznawczych interpretacji oraz naukowe uaktywnienie źródeł zarówno nowych, jak i znanych.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.