Полонистический бюллетень

Статья / интервью

25.10.2019

GRANASLAVIC 2019, "Jornadas Andaluzas de Eslavística”

Konferencję slawistyczną, która odbyła się w dniach 9–11 lipca 2019 na Wydziale Tłumaczenia Uniwersytetu w Grenadzie w Hiszpanii, można bez wahania określić mianem jednego z najgorętszych wydarzeń naukowych tego lata. Atrakcję stanowiło nie tylko miejsce – nie bez kozery stare przysłowie hiszpańskie głosi, że kto nie widział Grenady, ten nie widział niczego, ale również tematyka – należy bowiem zwrócić uwagę, że ostatnia konferencja organizowana przez sekcję filologii słowiańskich tamtejszego uniwersytetu odbyła się w 2014 r. – i kto wie, czy nie dane nam będzie czekać na kolejną edycję następnych pięć lat?

Konferencja odbywała się w zabytkowych budynkach, mieszczących się w samym centrum tej perełki andaluzyjskiej architektury. Chętni, którzy przybyli o dzień wcześniej, mogli również posłuchać jednodniowego sympozjum XVI JORNADAS-HISPANO RUSAS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN na temat przekładu w kombinacji rosyjsko-hiszpańskiej. Trzeba przyznać, że wykłady tego dnia były niezmiernie ciekawe – widać, że zgromadziły prawdziwych specjalistów w swojej dziedzinie. Nie zabrakło w tej części również reprezentacji z Polski – dr hab. Edyta Silvia Waluch-De la Torre z Uniwersytetu Warszawskiego opowiadała o czynnikach psychologicznych wpływających na tłumaczenie symultaniczne, które badała podczas swojego pobytu na Uniwersytecie w Grenadzie jako stypendystka Programu im. Bekkera.

9 lipca rozpoczęła się z kolei właściwa konferencja slawistyczna. Podczas inauguracji gości przywitał m.in. prof. Simón J. Suárez Cuadros, dyrektor sekcji filologii słowiańskiej na Uniwersytecie w Grenadzie. Następnie wykład plenarny wygłosiła prof. Laura Janda z Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego. Opowiadała o programie SMART autorstwa swojej grupy badawczej, opierającym się na badaniach korpusowych, który przeznaczony jest do wspomagania nauki języka rosyjskiego jako obcego. Po części oficjalnej, uczestnicy rozeszli się do swoich sekcji, które podzielone były zarówno według obszarów tematycznych, jak i języków. Wystąpienia można bowiem było wygłaszać w jednym z następujących języków: po angielsku, po hiszpańsku, po rosyjsku, po polsku, po czesku, po słowacku, po chorwacku, po czarnogórsku, po macedońsku, po bułgarsku i po serbsku – jak na prawdziwą konferencję slawistyczną przystało. Tematy wystąpień zaś koncentrowały się wokół takich oto obszarów: media, dyskurs polityczny oraz stosunki międzynarodowe; przekład ustny i pisemny; literatura i kultura krajów słowiańskich; językoznawstwo; historia, kultura i światopogląd; nauka i metodyka języków słowiańskich. Każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie.

Jako jedno ze szczególnie interesujących wystąpień w języku polskim, należy wymienić tu  prezentację dr Ilony Narębskiej z Uniwersytetu w Alicante, która opowiadała o swoich doświadczeniach związanych z nauczaniem języka polskiego hiszpańskich studentów.

Organizatorzy konferencji zadbali również o to, aby uczestnicy nie tylko doznali wielu przeżyć naukowych, ale i artystycznych, kulinarnych oraz krajoznawczych, a więc zapewnili zarówno zwiedzanie Grenady z przewodnikiem, występ flamenco, jak i pożegnalną kolację.

Myślę, że nikt nie wyjechał z Grenady rozczarowany, a większość uczestników z przyjemnością powraca do wakacyjnych wspomnień – pisząc artykuł pokonferencyjny do czasopisma elektronicznego Mundo Eslavo wydawanego przez Uniwersytet w Grenadzie.

 

 

Magdalena Zakrzewska-Verdugo, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie

 

Информация

Ключевые слова:
Дата размещения:
25 октября 2019; 10:45 (Sylwia Pikula)
Дата правки:
21 ноября 2019; 20:32 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

11.06.2019

Wokół sztuki w miejscach śmierci. Rozmowa z Profesor Haliną Taborską

„Książka Haliny Taborskiej (...) jest swoistym wykładem estetyki wyrosłej  na aktach antyhuministycznego występku. Realnie rzecz ujmując – wstępem do takiej „estetyki”, w którym otrzymujemy bardzo starannie opracowany dokument rozmaitych obiektów, form materiałowo-przestrzennych, „instalacji”, murali, organizacji muzealnych i działań dokumentacyjnych. A zatem różnych istniejących w przestrzeni publicznej form pośredniczących w naszym „widzeniu” niewobrażalnej zbrodni  lub form „oślepiania”, chroniącego przed desktrukcyjnym działaniem jej ponownego zobaczenia. Książka, kolekcjonując niejako owe praktyki, ukazuje ich charakter i wielość. Zgromadzony w niej materiał badawczy i akademicki warsztat czynią z niej literaturową pozycję niezbędną nie tylko w badaniach wojennych zbrodni w Europie, ale – zwłaszcza w dziedzinie kulturoznawstwa, antropologii kulturowej i historii sztuki – badaniach symbolicznej reprezentacji masowych zbrodni.” (dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - z recenzji zamieszczonej na okładce)

10.03.2022

Israeli Universities' Emergency Fellowships for Ukrainians

Below is a list of Israeli Universities/institutions of higher learning that offer emergency fellowships for scholars/students from Ukraine. The list will get updated as more universities and departments join in every day. There are also several individual scholars or labs that are willing to offer fellowships. I will update the list when I get more info from them. You can also contact me directly and i will do my best to help you navigate the system: innale@openu.ac.il.

15.03.2022

Konkurs na stypendium dla naukowców z Ukrainy | Competition for scholarships for researchers from Ukraine

Konkurs jest wyrazem solidarności z ukraińskim środowiskiem akademickim i ma za zadanie wsparcie najlepszych naukowców z Ukrainy. Głównym celem konkursu jest umożliwienie naukowcom przyjazdu do Uniwersytetu Łódzkiego w celu prowadzenia badań, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i rozwoju naszej Uczelni. Działania te wpisują się ponadto w jeden z celów strategicznych UŁ, a mianowicie zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia.

04.09.2019

Rockowa polonistka

Absolwentka zielonogórskiej polonistyki ze specjalnością dziennikarską. Kiedyś była prezenterką w Radiu Zielona Góra, a obecnie jest profesorem na Uniwersytecie w Zielonej Górze oraz kierowniczką Pracowni Dziennikarstwa i członkinią Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Prof. UZ dr hab. Magdalena Steciąg i jej różne oblicza.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах