Полонистический бюллетень

Статья / интервью

17.02.2020

Kilka słów o... projekcie „Polonistyka otwarta”

Projekt „Polonistyka otwarta”, realizowany przy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest już na półmetku. Jego głównym założeniem było promowanie polskiej kultury wśród obcokrajowców, ale realizowane w jego ramach webinaria zyskały znacznie szersze grono odbiorców i sympatyków. Zapraszamy Państwa do lektury krótkiego wywiadu z kierującą projektem dr Agnieszką Jasińską i do udziału w webinariach przez cały bieżący rok akademicki.

Co oznacza nazwa: „Polonistyka otwarta”?

"Polonistyka otwarta" to nazwa projektu, który ma na celu promowanie języka polskiego i polskiej kultury w taki sposób, żeby móc dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Chcemy, żeby nasi słuchacze czuli się z jednej strony zaproszeni do udziału w projekcie, a z drugiej sygnalizujemy naszą otwartość na ich potrzeby.

Dlaczego wybrali Państwo formę webinariów?

Forma webinariów umożliwia dotarcie do jak najszerszej publiczności na całym świecie. Wiemy, że w każdym zakątku globu można uczyć się języka polskiego: w szkołach polonijnych, na slawistykach uniwersyteckich, na lektoratach uczelnianych, a także w szkołach językowych na komercyjnych kursach. Od lat promujemy też zdalne nauczanie na naszej uczelni, w formie webinariów prowadzimy częściowo zajęcia na studiach niestacjonarnych dla studentów polskich. Prowadzimy w ten sposób wykłady z literatury, językoznawstwa, metodyki. Uznaliśmy więc, że promocja języka polskiego i polskiej kultury on line jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych działań.

Czym się Państwo kierowali w wyborze tematów webinariów?

Tematy webinariów wybrały się poniekąd same. W Instytucie Filologii Polskiej pracują specjaliści od literatury, językoznawstwa, glottodydaktyki, więc nie było problemu z ułożeniem programu. Specjalnym gościem naszego programu jest Pan Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, który przygotował wykład z historii Polski. Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie, to specjaliści w swojej dziedzinie, a jednocześnie osoby otwarte na nowości, gotowe modyfikować swoje metody pracy tak, żeby popularyzować wiedzę o dyscyplinie, którą uprawiają.

Jaki jest odzew ze strony uczniów i studentów na prowadzone webinaria?

Odzew jest znakomity: już w pierwszym webinarium wzięło udział ponad 50 osób z 15 krajów świata z pięciu kontynentów. Każde kolejne webinarium to nowi słuchacze. Niektórzy bardzo ofiarnie biorą udział w wykładach live: uczestnicy spoza Europy zarywają noc, żeby móc posłuchać wykładu. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w wykładach na żywo, mamy dobrą wiadomość: są one nagrywane i sukcesywnie udostępniane na naszym kanale na YouTube, można więc odtwarzać je później. Co więcej, te na YouTube opatrzyliśmy je napisami angielskimi, dzięki czemu webinaria mogą być oglądane przez osoby, które nie znają języka polskiego. Pierwszy wykład O europejskich korzeniach słownictwa i gramatyki polskiej miał już ponad 400 wyświetleń.

Czy po zakończeniu projektu, który jest już na półmetku, będzie on w jakiś sposób kontynuowany?

Już teraz wiemy, że jest zainteresowanie kontynuacją projektu. Mamy nadzieję, że uda się nam przeprowadzić drugą turę. Cały czas monitorujemy zainteresowanie wykładami, prowadzimy statystyki i badania ankietowe dotyczące potrzeb osób uczestniczących w projekcie. Ciekawostką jest publiczność: pierwotnie myśleliśmy, że w projekcie będą brać udział osoby uczące się polskiego (studenci polonistyk, slawistyk i uczestnicy kursów językowych), tymczasem okazuje się, że oprócz nich sporą grupę stanowią nauczyciele języka polskiego z całego świata. Udział w webinariach traktują jako możliwość odświeżenia wiedzy ze studiów, lub podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy o Polsce.

 


Webinar II: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, Nie od razu Kraków zbudowano..., czyli z dziejów państwa i narodu widziane spod Wawelu.

 

Смотреть также

27.04.2019

Pasja do promowania nauki. Rozmowa z Doktorem Wojciechem Włoskowiczem

Czy popularyzacja i upowszechnianie nauki wiążą się ze sobą? Czy popularyzowanie nauk humanistycznych jest przyjemne? Co zrobić, by było skuteczne? Zapraszamy do rozmowy z Panem Doktorem Wojciechem Włoskowiczem, przedstawicielem dziedziny „nauki humanistyczne” w Stowarzyszeniu Rzecznicy Nauki.

01.03.2020

Teoria toponomastyki z Nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Gala Nauki Polskiej, która odbyła się 19 lutego 2020 r. w Toruniu (wydarzenie było najważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej – nowego święta państwowego w Polsce), stała się okazją do wręczenia Nagród Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną. Wśród lauretów Nagrody Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską znalazł się dr Wojciech Włoskowicz z Instytutu Języka Polskiego PAN.

09.12.2019

Wyniki międzynarodowego badania PISA 2018

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizowane jest przez międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. Jest to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od roku 2000. Polską edycję badania przeprowadził zespół naukowców z Instytutu Badań Edukacyjnych, a finansowanie zapewniło Ministerstwo Edukacji Narodowej. W porównaniu z wynikami poprzedniego badania PISA 2015, polscy uczniowie osiągnęli lepsze wyniki we wszystkich badanych obszarach: rozumienia czytanego tekstu, rozumowania matematycznego i rozumowania w naukach przyrodniczych. We wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują ich w światowej czołówce. W badaniu PISA 2018 dziedziną wiodącą było rozumienie czytanego tekstu.

31.01.2020

Wędrujące biblioteki. Wokół książki „Dłonie czasu” Andrzeja Gronczewskiego

W ramach cyklu „Śród Literackich” 13 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w sali 17 na Wydziale Polonistyki UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) miało miejsce niecodzienne spotkanie wokół wydanej pośmiertnie książki Dłonie czasu Andrzeja Gronczewskiego (1940–2019). Prowadzili je przyjaciele, koledzy i uczniowie Profesora: Tomasz Wroczyński, Tomasz Wójcik, Andrzej Zieniewicz i Michał Friedrich. Spotkaniu patronował Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах