Polish Studies Newsletter

Article / interview

17.02.2020

Kilka słów o... projekcie „Polonistyka otwarta”

Projekt „Polonistyka otwarta”, realizowany przy Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, jest już na półmetku. Jego głównym założeniem było promowanie polskiej kultury wśród obcokrajowców, ale realizowane w jego ramach webinaria zyskały znacznie szersze grono odbiorców i sympatyków. Zapraszamy Państwa do lektury krótkiego wywiadu z kierującą projektem dr Agnieszką Jasińską i do udziału w webinariach przez cały bieżący rok akademicki.

Co oznacza nazwa: „Polonistyka otwarta”?

"Polonistyka otwarta" to nazwa projektu, który ma na celu promowanie języka polskiego i polskiej kultury w taki sposób, żeby móc dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Chcemy, żeby nasi słuchacze czuli się z jednej strony zaproszeni do udziału w projekcie, a z drugiej sygnalizujemy naszą otwartość na ich potrzeby.

Dlaczego wybrali Państwo formę webinariów?

Forma webinariów umożliwia dotarcie do jak najszerszej publiczności na całym świecie. Wiemy, że w każdym zakątku globu można uczyć się języka polskiego: w szkołach polonijnych, na slawistykach uniwersyteckich, na lektoratach uczelnianych, a także w szkołach językowych na komercyjnych kursach. Od lat promujemy też zdalne nauczanie na naszej uczelni, w formie webinariów prowadzimy częściowo zajęcia na studiach niestacjonarnych dla studentów polskich. Prowadzimy w ten sposób wykłady z literatury, językoznawstwa, metodyki. Uznaliśmy więc, że promocja języka polskiego i polskiej kultury on line jest naturalną konsekwencją naszych wcześniejszych działań.

Czym się Państwo kierowali w wyborze tematów webinariów?

Tematy webinariów wybrały się poniekąd same. W Instytucie Filologii Polskiej pracują specjaliści od literatury, językoznawstwa, glottodydaktyki, więc nie było problemu z ułożeniem programu. Specjalnym gościem naszego programu jest Pan Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, który przygotował wykład z historii Polski. Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w projekcie, to specjaliści w swojej dziedzinie, a jednocześnie osoby otwarte na nowości, gotowe modyfikować swoje metody pracy tak, żeby popularyzować wiedzę o dyscyplinie, którą uprawiają.

Jaki jest odzew ze strony uczniów i studentów na prowadzone webinaria?

Odzew jest znakomity: już w pierwszym webinarium wzięło udział ponad 50 osób z 15 krajów świata z pięciu kontynentów. Każde kolejne webinarium to nowi słuchacze. Niektórzy bardzo ofiarnie biorą udział w wykładach live: uczestnicy spoza Europy zarywają noc, żeby móc posłuchać wykładu. Dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w wykładach na żywo, mamy dobrą wiadomość: są one nagrywane i sukcesywnie udostępniane na naszym kanale na YouTube, można więc odtwarzać je później. Co więcej, te na YouTube opatrzyliśmy je napisami angielskimi, dzięki czemu webinaria mogą być oglądane przez osoby, które nie znają języka polskiego. Pierwszy wykład O europejskich korzeniach słownictwa i gramatyki polskiej miał już ponad 400 wyświetleń.

Czy po zakończeniu projektu, który jest już na półmetku, będzie on w jakiś sposób kontynuowany?

Już teraz wiemy, że jest zainteresowanie kontynuacją projektu. Mamy nadzieję, że uda się nam przeprowadzić drugą turę. Cały czas monitorujemy zainteresowanie wykładami, prowadzimy statystyki i badania ankietowe dotyczące potrzeb osób uczestniczących w projekcie. Ciekawostką jest publiczność: pierwotnie myśleliśmy, że w projekcie będą brać udział osoby uczące się polskiego (studenci polonistyk, slawistyk i uczestnicy kursów językowych), tymczasem okazuje się, że oprócz nich sporą grupę stanowią nauczyciele języka polskiego z całego świata. Udział w webinariach traktują jako możliwość odświeżenia wiedzy ze studiów, lub podniesienie kwalifikacji i uzupełnienie wiedzy o Polsce.

 


Webinar II: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Kazimierz Karolczak, Nie od razu Kraków zbudowano..., czyli z dziejów państwa i narodu widziane spod Wawelu.

 

Information

Interlocutor:
Interlocutor:
Added on:
17 February 2020; 13:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 February 2020; 13:43 (Piotr Bordzoł)

See also

02.04.2018

Most dla polonistów (i nie tylko)

O działalności najmłodszej, powstałej w 1997 roku, placówki polonistycznej na Słowacji oraz o problemach studiów polonistycznych za granicą z doc. Mgr. Gabrielą Olchową, PhD. oraz mgr. Miłoszem Waligórskim podczas spotkania z cyklu „Tour de Polonistyka” w Bańskiej Bystrzycy 28 listopada 2017 r. rozmawiały Sylwia Pikula i Mariola Wilczak.

16.07.2021

OPERAS i Europejska Mapa Drogowa Infrastruktur Badawczych

Europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski.

02.04.2018

O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku - rozmowa z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk

O nauce języka polskiego i studiowaniu polonistyki na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku z dr hab. Swietłaną Suchariewą, dr Natalią Ciołyk i dr Anastazją Ołeksiuk podczas spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka" 9 października 2017 r. rozmawiali Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzoł, redaktorzy „Biuletynu Polonistycznego”.

03.08.2018

Rozmowy „Biuletynu Polonistycznego” - KorBa

Przygotowany i zrealizowany przez Pracownię Historii Języka Polskiego XVII i XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN we współpracy z Zespołem Inżynierii Lingwistycznej w Instytucie Podstaw Informatyki PAN projekt „Elektroniczny korpus tekstów polskich z XVII i XVIII w. (do 1772 r.)” miał swoją uroczystą premierę 18 czerwca 2018 r. Najważniejszym rezultatem projektu jest udostępniony w Internecie Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich XVII i XVIII w. (do 1772 r.), w skrócie nazywany Korpusem Barokowym. Od tej ostatniej nazwy urobiony został akronim KorBa. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2013-2018. Z panem profesorem Włodzimierzem Gruszczyńskim, kierownikiem projektu, oraz panią doktor Renatą Bronikowską, koordynatorką projektu, rozmawiamy o „wczytywaczu”, „tagerach”, i „transkryberach” – a także innych narzędziach humanistyki cyfrowej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.