Полонистический бюллетень

Статья / интервью

23.05.2022

XIX Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego

W dniach 19-20 maja br. na Uniwersytecie Wileńskim tradycyjnie odbyły się Dni Polonistyki.

Uczestnicy Dni Polonistyki 2022 w Czarnym Borze w Ośrodku Pracy Twórczej imienia Józefa Mackiewicza, tzw. „Mackiewiczówce” | Fot. Kinga Geben [2022-05-20]

Historia Dni Polonistyki

Tradycja organizowania dni poszczególnych filologii lub kierunków studiów (np. Dni Germanistyki, Dni Orientalistyki) na Wydziale Filologicznym jest stosunkowo młoda. Zrodziła się ona na przełomie XX i XXI wieku.  Pierwsze Dni Polonistyki  odbyły się w maju 2002 roku, pod patronatem Ambasadora RP w Wilnie śp. Jerzego Bahra. Konsulem RP był wtedy prof. dr hab. Mieczysław Jackiewicz, wilnianin z urodzenia, który również poparł tę inicjatywę. Tradycja była kontynuowana do roku 2019 włącznie. Rok później, z powodu pandemii, impreza została odwołana.

Od początku stałym elementem Dni Polonistyki jest konferencja studencka, podczas której są prezentowane fragmenty prac licencjackich, rocznych i semestralnych. Od 2012 roku konferencje stały się międzynarodowe, gdyż biorą w nich udział studenci programów Erasmus+ (z Polski, Niemiec) przebywający na studiach w Wilnie, a także z różnych placówek akademickich, z którymi współpracuje nasza polonistyka (np. z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem Wrocławskim). Od 2018 r. podczas konferencji wyniki swoich badań przedstawiają magistranci i doktoranci. W 2021 roku po raz pierwszy konferencja studencka, poświęcona 110. rocznicy urodzin Czesława Miłosza, odbyła się w trybie online. Oprócz konferencji w ramach Dni Polonistyki organizowane są wyjazdy edukacyjne, warsztaty, koncerty, występy teatralne.

Tegoroczne Dni Polonistyki

Organizatorzy XIX Dni Polonistyki cieszą się z powrotu do spotkań w trybie stacjonarnym. Patronem tego święta stał się pisarz i publicysta Józef Mackiewicz, którego 120. rocznica urodzin przypada w tym roku. Jeszcze jedna ważna rocznica – to stulecie powstania na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego Koła Polonistów. Pomysłodawcą założenia Koła i jego opiekunem był znany mickiewiczolog prof. Stanisław Pigoń. Dzisiejsi poloniści wileńscy czują się  spadkobiercami swoich kolegów sprzed stu lat, którzy pod okiem wykładowców prowadzili  badania naukowe, organizowali spotkania literackie, konferencje.

W tegorocznej konferencji zorganizowanej w ramach XIX Dni Polonistyki wzięło udział osiem osób, trzy z nich – to magistranci. Lokalnych magistrantów reprezentowała Karolina Słotwińska, która przedstawiła wyniki swoich badań nad recepcją twórczości Marii Konopnickiej na Litwie. Temat ten został wybrany nieprzypadkowo – w tym roku przypada 180. rocznica urodzin tej znanej poetki i nowelistki, urodzonej w Suwałkach i w swojej twórczości często odwołującej się do wątków litewskich. Magistranci z Polski reprezentowali dwie uczelnie: Małgorzata Sojak – Uniwersytet Warszawski, a Sebastian Tauer – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oboje przedstawili bardzo ciekawe prezentacje, w których znalazło odzwierciedlenie połączenie klasyki literatury polskiej i najnowszych zjawisk kultury. Chodziło o bardzo oryginalną, poznańską operę powstałą na motywach Anhellego Juliusza Słowackiego, a także o obecność bohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii w grach strategicznych, karcianych i fabularnych. Kolejne uczestniczki konferencji, studentki polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego z młodszych roczników, przedstawiły swoje prace: licencjacką (Ewelina Czarnecka, Bożonarodzeniowe słownictwo kulinarne w polszczyźnie wileńskiej) i semestralne, z dziedziny literatury współczesnej (Katarzyna Jachimowicz, Motyw samotności w powieści Jakuba Małeckiego „Święto ognia”) oraz etnolingwistyki. Elżbieta Titanec, Ewelina Grochowska i Bożena Sergiewicz omówiły obrazy MĘŻA, DIABŁA i KSIĘŻYCA w Narodowym Korpusie Języka Polskiego.

Otwarcie XIX Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Fot. Kinga Geben [2022-05-19]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarcie XIX Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Fot. Kinga Geben [2022-05-19]

XIX Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Konferencja studencka. Fot. Kinga Geben [2022-05-19]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Konferencja studencka. Fot. Kinga Geben [2022-05-19]

Uczestnicy konferencji studenckiej XIX Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Fot. Teresa Dalecka [2022-05-19]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy konferencji studenckiej XIX Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim. Fot. Teresa Dalecka [2022-05-19]

* * *

Patronem - Józef Mackiewicz

Po zakończeniu konferencji studenckiej odbył się wykład otwarty prof. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, dyrektora  Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnowskiego w Warszawie, pt. Józef Mackiewicz – pisarz wobec totalitaryzmów. Wykład został połączony z dyskusją, w której wziął udział Leonardas Vilkas, autor litewskiego przekładu powieści Droga donikąd. Moderatorem była Ilona Lewandowska, historyczka i dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na cechy pisarstwa Mackiewicza (m.in. jego prozy reportażowej) oraz jego stosunek do totalitaryzmów, bezkompromisowe dążenie do  głoszenia prawdy, jakakolwiek by ona była. „Prawda” jest słowem-kluczem do twórczości pisarza, który nie unikał tematów kłopotliwych, niepopularnych, trudnych, związanych z życiem społecznym i politycznym w kraju. Zdaniem prof. Sławomira Cenckiewicza oraz Leonardasa Vilkasa reportaże Mackiewicza o mordzie w Ponarach (Ponary-Baza) oraz o odkryciu miejsca pochówku oficerów straconych w Katyniu powinny znaleźć się wśród lektur obowiązkowych w szkołach zarówno w Polsce, jak i na Litwie, powinny być znane Polakom i Litwinom.

Nawiązując do patrona tegorocznych  Dni Polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim drugiego dnia wykładowcy i studenci filologii polskiej oraz goście (studenci programu Erasmus+ z Polski, Białorusi i Ukrainy) udali się do Czarnego Boru w rejonie wileńskim. W tej miejscowości Józef Mackiewicz mieszkał wraz z żoną Barbarą Toporską, tu powstały m.in. takie jego utwory, jak zbiór reportaży Bunt rojstów oraz powieść Droga donikąd. W znajdującym się w Czarnym Borze Ośrodku Pracy Twórczej  imienia pisarza, tzw. „Mackiewiczówce”, odbyły się warsztaty, która poprowadziła Ilona Lewandowska. Uczestnicy Dni Polonistyki udali się też do pobliskich Ponar, gdzie oddali hołd ofiarom mordów dokonanych na stu tysiącach ofiar, obywateli II Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy Dni Polonistyki 2022 w Czarnym Borze w Ośrodku Pracy Twórczej  imienia Józefa Mackiewicza, tzw. „Mackiewiczówce”. Fot. Kinga Geben [2022-05-20]

Wykładowcy i studenci polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego,

uczestnicy międzynarodowego projektu "Geopolonistyka - wirtualny most pomiędzy kulturami"

23 maja 2022 r.

Projekt NAWA: "Geopolonistyka" - wirtualny most pomiędzy kulturami (logotypy)

 

 

 

 


O Dniach Polonistyki informowało m.in. TVP Wilno (link do relacji: https://wilno.tvp.pl/60275629/dni-polonistyki-na-uniwersytecie-wilenskim).

Информация

Дата размещения:
23 мая 2022; 18:20 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
19 декабря 2022; 20:24 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

30.05.2024

XXI Dni Polonistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego: „Łączą nas Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz”

W dniach 23-24 maja na Uniwersytecie Wileńskim po raz 21. odbyły się tradycyjne Dni Polonistyki. Pierwszego dnia uczestnicy i goście święta polonistycznego spotkali się na międzynarodowej konferencji studenckiej, w której wzięli udział doktoranci z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także studenci II i III roku polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obrady poprzedził wykład prof. dra hab. Henryka Dudy poświęcony refleksji na temat tekstu Inwokacji do poematu A. Mickiewicza Pan Tadeusz i nawiązujący do 190. rocznicy wydania eposu narodowego. Rzecz znamienna, że w tym roku przypada 100. rocznica ukazania się drukiem pierwszego litewskiego przekładu tego dzieła.

01.04.2022

Studenci polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego z wizytą w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa

Studenci IV roku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego w semestrze wiosennym mają możliwość pogłębiania swojej wiedzy podczas praktyk zawodowych. Mają oni do wyboru praktyki z takich dziedzin, jak: tłumaczenie i redagowanie tekstów, pedagogika (metodyka nauczania jęz. polskiego i literatury) oraz praktyka w bibliotece. 

22.05.2018

Majowe atrakcje w życiu akademickim polonistów Uniwersytetu Wileńskiego

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyły się tradycyjne XVI Dni Polonistyki. Podobnie jak dotychczas, na program święta polonistów złożyła się konferencja studencka (od 2012 roku mająca charakter międzynarodowy) oraz imprezy towarzyszące. Dni Polonistyki odbywały się w dniach 10-11 maja.

21.11.2022

Wizyta studentów polonistyki rzymskiego Uniwersytetu Sapienza w Warszawie

Od 7 do 10 listopada włoscy studenci uczestniczący w projekcie NAWA promującym język polski przebywali w Warszawie, gdzie spotkali się z ukraińskimi kolegami z Uniwersytetu w Łucku i litewskimi kolegami z Uniwersytetu w Wilnie podczas warsztatów tłumaczenia literackiego i produkcji audiowizualnej. Zrealizowali także kilka podcastów i wideo, które wkrótce będą dostępne na blogu. Były to bardzo intensywne dni pracy, nauki, życia towarzyskiego i zwiedzania zabytków. Każdy uczestnik wybrał zdjęcie związane z chwilą lub miejscem, które zapisały się szczególnie w jego pamięci i napisał do niego komentarz. Mamy nadzieję, że powtórzymy to piękne doświadczenie w nadchodzących latach!

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах