Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 05.06.2020
Литературоведение

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-951615-4-4

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

7 grudnia 2017 r. w gościnnych murach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku odbyło się sympozjum naukowe pt. 500-lecie reformacji – wielość perspektyw. Było ono związane z ogólnopolskimi obchodami Roku Marcina Lutra. W Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich zgromadzili się tego dnia nie tylko prelegenci, ale i liczna publiczność zainteresowana omawianymi zagadnieniami. Wygłoszone referaty oraz prezentacje multimedialne ukazały zjawisko reformacji na tle procesów i konfliktów religijnych, jakie ogarnęły szesnastowieczną Europę. Książka, którą czytelnik otrzymuje, nie odpowiada w pełni programowi sympozjum. Nie wszystkie referaty wówczas wygłoszone w niniejszym tomie się znalazły. Pojawiły się natomiast materiały nowe, na sympozjum nie omawiane, a problemy jedynie zasygnalizowane zostały rozszerzone, co w konsekwencji słupski dialog o reformacji pod kątem merytorycznym niewątpliwie wzbogaciło.

(Fragment Wstępu)

Информация

Начало событияГод публикации:
2020
Страниц:
192
Дата размещения:
5 июня 2020; 18:22 (Anna Sobiecka)
Дата правки:
23 января 2021; 18:16 (Mariola Wilczak)

Смотреть также

02.08.2018
Литературоведение

Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989

Автор/Редактор: Justyna Błażejowska

Wydane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej

24.11.2018
Инне

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

Автор/Редактор: Mirosław Matyja

„Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem”.

25.10.2020
Литературоведение

U źródeł. Wybór prac o literaturze z okazji 70-lecia opolskiej polonistyki

Автор/Редактор: Marek Ludwik Dybizbański, Adrian Gleń, Aneta Mazur, Maria Czesława Rowińska-Szczepaniak

Jubileuszowy rok akademicki Katedra Literatury Polskiej inicjuje wydaniem zbioru naukowych rozpraw autorstwa tych profesorów, którzy już odeszli.

24.05.2019
Литературоведение

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Автор/Редактор: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах