Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.06.2020
Literature studies

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

ISBN:
978-83-951615-4-4

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

7 grudnia 2017 r. w gościnnych murach Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku odbyło się sympozjum naukowe pt. 500-lecie reformacji – wielość perspektyw. Było ono związane z ogólnopolskimi obchodami Roku Marcina Lutra. W Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich zgromadzili się tego dnia nie tylko prelegenci, ale i liczna publiczność zainteresowana omawianymi zagadnieniami. Wygłoszone referaty oraz prezentacje multimedialne ukazały zjawisko reformacji na tle procesów i konfliktów religijnych, jakie ogarnęły szesnastowieczną Europę. Książka, którą czytelnik otrzymuje, nie odpowiada w pełni programowi sympozjum. Nie wszystkie referaty wówczas wygłoszone w niniejszym tomie się znalazły. Pojawiły się natomiast materiały nowe, na sympozjum nie omawiane, a problemy jedynie zasygnalizowane zostały rozszerzone, co w konsekwencji słupski dialog o reformacji pod kątem merytorycznym niewątpliwie wzbogaciło.

(Fragment Wstępu)

Information

Year of publication:
2020
Pages:
192
Added on:
5 June 2020; 18:22 (Anna Sobiecka)
Edited on:
23 January 2021; 18:16 (Mariola Wilczak)

See also

02.08.2018
Literature studies

Opozycja antyreżimowa w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w latach 1956-1989

Author/Editor: Justyna Błażejowska

Wydane wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej

24.11.2018
Others

Szwajcarska demokracja szansą dla Polski?

Author/Editor: Mirosław Matyja

„Głównym założeniem demokracji jest udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa. Im udział ten jest większy, tym bardziej ustrój spełnia założenia idei demokracji. Sztandarowym przykładem wysoko rozwiniętej demokracji bezpośredniej jest model szwajcarski określany przez wielu badaczy demokratycznym fenomenem”.

24.05.2019
Literature studies

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Author/Editor: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

25.10.2020
Literature studies

U źródeł. Wybór prac o literaturze z okazji 70-lecia opolskiej polonistyki

Author/Editor: Marek Ludwik Dybizbański, Adrian Gleń, Aneta Mazur, Maria Czesława Rowińska-Szczepaniak

Jubileuszowy rok akademicki Katedra Literatury Polskiej inicjuje wydaniem zbioru naukowych rozpraw autorstwa tych profesorów, którzy już odeszli.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.