Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 05.06.2020
Литературоведение

CEYNOWA (PRZE)PISANY

Автор/Редактор:

W 2017 roku upłynęła dwusetna rocznica urodzin inicjatora ruchu tożsamości kaszubskiej Floriana Ceynowy. Tego typu postać inspiruje, aby także i dzisiaj poświęcić mu namysł i badania naukowe. Stąd też wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany, która ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy. 

Wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy. Z jednej strony patrząc, autor ten doczekał się całkiem sporej ilości interpretacji i omówień, co najpełniej dokumentuje wydana przez Instytut Kaszubski w 2012 roku książka Życie i działalność Floriana Ceynowy (1817–1881) pod redakcją Józefa Borzyszkowskiego. Z drugiej jednak strony ów kaszubski intelektualista stale umieszczany jest w nowych kontekstach społeczno-politycznych, które czynią jego działalność i dziedzictwo w sytuacji bardzo trudnej do oceny. Dla jednych więc jest bohaterem, dla innych zdrajcą, dla części uosabia marzenia o etniczności, dla drugich naiwność polityczną, część tworzy o nim heroiczno-idealizacyjne mity, część negatywną i czarną legendę… 

(Fragment Wstępu)

Содержание

Wstęp…………………………………………………………………………………………..3

 

Etnografia

 

Józef Borzyszkowski, Badania etnograficzne na Kaszubach i Pomorzu a ruch kaszubsko-pomorski………………………………………………………………………………………..7

Anna Kwaśniewska, Florian Ceynowa jako etnograf – osiągnięcia i percepcja w środowisku etnograficznym………………………………………………………………………………..17

Mirosław Kuklik, Zwyczaje zdrowotne oraz higiena Kaszubów Północnych na podstawie opracowania Floriana Ceynowy (1851) i Józefa Torlińskiego (1938)……………………….36

 

Biografia, polityka, literatura

 

Ireneusz Pieróg, Ludność żydowska w życiu Floriana Ceynowy……………………………..44

Daniel Kalinowski, Florian Ceynowa i polityczne prowokacje……………………………...55

Dorota Śmietana-Bołwako, Dzieciństwo Floriana Ceynowy w powieści „Zapadły zamek” Franciszka Fenikowskiego …….……………………………………………………………...71

 

Językoznawstwo

 

Dušan-Vladislav Paždjerski, Grafia w dziełach Floriana Ceynowy………………………….83

Marek Kaszewski, W kierunku monografii słowotwórstwa kaszubskiego. Florian Ceynowa i potencjalna digitalizacja jego zbiorów leksykograficznych…………………………………..93

 

Dodatek muzealniczy

 

Róman Drzéżdżón, Ceynowiana w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie…………………………………………………………………...105

 

Spis treści……………………………………………………………………………………112

Информация

Дата размещения:
5 июня 2020; 18:28 (Anna Sobiecka)
Дата правки:
23 июня 2020; 11:17 (Sylwia Pikula)

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах