Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 26.09.2020
Литературоведение

Pasaże kaszubskie

Автор/Редактор:

Zapraszamy do zapoznania się z nowością wydawniczą zatytułowaną "Pasaże kaszubskie", które składają się z recenzji, omówień i charakterystyk dotyczących współczesnej literatury kaszubskojęzycznej i polskojęzycznej z lat 2014-2019.

"Pasaże kaszubskie" składają się z recenzji, omówień i charakterystyk dotyczących współczesnej literatury kaszubskojęzycznej i polskojęzycznej okresu 2014-2019, sformułowanych w ciągu ostatnich trzech lat z perspektywy literaturoznawstwa oraz z charakterystyk życia środowiska teatralnego, plastycznego i akademickiego. To zatem stylistyczno-tematyczna kontynuacja książek "Raptularz kaszubski" (2014) oraz "Sylwa kaszubskie" (2017).

Смотреть также

28.05.2018
Литературоведение

Od Skorbu do Stegne. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Monografia zbiorowa pod red. D. Kalinowskiego, podsumowująca 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego.. 

05.06.2020
Литературоведение

CEYNOWA (PRZE)PISANY

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

W 2017 roku upłynęła dwusetna rocznica urodzin inicjatora ruchu tożsamości kaszubskiej Floriana Ceynowy. Tego typu postać inspiruje, aby także i dzisiaj poświęcić mu namysł i badania naukowe. Stąd też wieloautorska książka monograficzna Ceynowa (prze)pisany, która ma za zadanie zgromadzić wypowiedzi badaczy z różnych pomorskich ośrodków naukowych zajmujących się tradycją kaszubską i dokonać oceny dotychczasowych badań nad biografią i aktywnością intelektualną Floriana Ceynowy. 

22.06.2020
Литературоведение

EMIGRACJA KASZUBSKA. ZJAWISKO - LUDZIE - OŚRODKI

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Niniejsza praca zbiorowa zestawia ze sobą głosy autorów z Kaszub i z zagranicy, którzy prezentują swoje rozważania z własnej perspektywy badań. Ta różnorodność opisów została opanowana za sprawą podziału na materiały podlegające naukowemu rygorowi oraz na materiały publicystyczno‑osobiste. W ten sposób przedkładana do lektury praca może mieć walor tak akademicki, jak i źródłowy.

11.06.2018
Литературоведение

Miłosz. Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne

Автор/Редактор: Marek Bernacki

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах