Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 01.02.2019
Литературоведение

De te fabula narratur... lektury labiryntów – labirynty lektur. Studia i szkice

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-947032-2-6

Książka Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej to studia i szkice literackie, których wspólnym mianownikiem i ośrodkiem zainteresowania są konstrukcje labiryntowe prezentowane w różnych płaszczyznach interpretacyjnych. Skupiając się na dwóch symbolach: księgi i labiryntu, autorka bada ich relację w ujęciu literaturoznawczym, proponując zarazem intrygującą w swym zamyśle lekturę tekstów kultury. Labirynt jest tu rozpatrywany jako kategoria (metafora) przestrzenna, temporalna, konstrukcyjna, antropologiczna.

Składająca się z pięciu części, poprzedzonych wstępnym rozdziałem Wejście i podsumowanych rozdziałem Zamiast zakończenia. Nie-wyjście, książka zawiera interpretacje tematyczne różnorodnych gatunkowo i problemowo dzieł literackich. Od Homera, Umberta Eco przez Iana Fleminga do Rolanda Topora – czytelnik poznaje różne realizacje literackich labiryntów. Omawiając także i innych bliskich jej twórców, Krzyńska-Nawrocka wskazuje na łączącą wybranych pisarzy twórczą wyobraźnię labiryntową, mocno uwidocznioną w ich tekstach.

Autorka przemierza kulturowe labirynty, za punkt rozpoczęcia wędrówki obierając pojęcie mitu, opowiadania mitem. Analizuje następnie, jak powtarzalne znaki, mające swoje źródło w początkach literatury, ewoluują, nabierając nowych znaczeń. Centralnym punktem literaturoznawczej podróży uczyniony zostaje arcylabirynt kulturowy, jakim jest powieść Imię róży Umberta Eco. Rozważania zawarte w książce poruszają problematykę nieustającej reinterpretacji mitów kultury utrwalonych w kulturze wysokiej, a realizowanych i odczytywanych na nowo przez kulturę popularną. To one są kolejnymi etapami interpretacyjnej przechadzki. Wpisują się w nią też filmowe realizacje labiryntowych opowieści. Autorka wydobywa kolejne kulturowe zapętlenia związane z adaptacją filmową Imienia róży Eco, Chimerycznego lokatora Topora czy kreacji kinowej Jamesa Bonda Fleminga.

Te nieoczywiste zestawienia lekturowe różnorodnych dzieł kultury łączy autorka dzięki wspomnianej kategorii opowiadania mitem, podkreślając wspólny im język opisywania, opowiadania rzeczywistości. Mowa o znakach, symbolach, mitach, które można odnaleźć w tekstach kultury. Z tymi znakami ma do czynienia także współczesny odbiorca kultury, poprzez te znaki bowiem jej twórcy, autorzy wikłają czytelnika, widza w dialogiczny labirynt lektur. Przez ten labirynt, wskazując na te znaki, chce prowadzić De te fabula…

Содержание

WEJŚCIE

Opowiadanie mitem

Labirynt opowieści

 

CZĘŚĆ I. LABIRYNTY ECO

Wejście w księgę labiryntu

Labirynt w przestrzeni

Spętani labiryntem

Labirynt czasowości

Labirynt narracji

Wyjście

 

CZĘŚĆ II. BOND  (O)BŁĘDNY BOND

B – jak bohater, B – jak Bond

B – jak boleść. Bond tragiczny

Oblicza złego

 

CZĘŚĆ III. BŁĘDNIK TOPORA

Ugryźć Topora

Ślady Topora

Topora złe miejsca

 

CZĘŚĆ IV. HISTORIE Z „HISTERII”

Okruchy w labiryncie

Groza Dumasa

Reymont wampiryczny

Grabiński i lęk

Urodziny Mistrza

Karen Blixen i jej niesamowita opowieść

Szkiełkiem i okiem... O Sherlocku Holmesie w rocznicę urodzin jego twórcy

 

CZĘŚĆ V. WIDZĄC I OPISUJĄC

Na marginesie opowieści (lub w jej centrum) - o filmach słów kilka

„Jak to bywa w labiryntach – błądzimy” czyli „Imię róży” J.J. Annaud

Achilles karmi się emocjami

Odarty ze zbroi

Korytarze „ja”. Lokator przegląda się w lustrze

 

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA. NIE-WYJŚCIE

 

 

 

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
304

Смотреть также

21.04.2018
Литературоведение

Biblia w dramacie

Автор/Редактор: Edward Jakiel

Na początku kwietnia ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego czwarta już księga pokonferencyjna na temat obecności Biblii w polskiej literaturze.

15.05.2018
литература

"Gdybym Cię, moje Serce, za męża nie miała, żyć bym nie mogła". Listy Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła z lat 1744-1759

Автор/Редактор: Iwona Maciejewska, Katarzyna Zawilska

Publikacja zawiera 154 listy drugiej żony H. F. Radziwiłła, reprezentanta jednego z najznamienitszych rodów I Rzeczypospolitej.

21.05.2018
Языкознание

Wariantywność współczesnej polszczyzny. Wybrane zagadnienia

Автор/Редактор: Marek Ruszkowski

Wariantywność obejmuje prawie wszystkie obszary działalności językowej człowieka. Pewnym wyjątkiem są nazwy własne, których kanoniczną postać rejestrują wykazy urzędowe, dokumenty, spisy itp., choć i tu zdarzają się wyjątki. Nie sposób więc ogarnąć całości zagadnienia, stąd próba opisu tych form wariantywnych, które nie doczekały się analiz językoznawczych lub były badane marginalnie.

24.05.2018
Литературоведение

Sacrum sekularne. Ponowoczesna ekspresja duchowości

Автор/Редактор: Daniel Kalinowski

Proponowana praca monograficzna dotyczy aktów artystycznych literatury polskiej, w swej wielowymiarowości i wieloideowości pełnych treści wiążących się z duchowością i postduchowością.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах