Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 28.05.2020
Литературоведение

Geoliteratura Tom 9. Przewodnik, bedeker, poradnik

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
978-83-7972-293-8

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres

zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem

centralnym.

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres  zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem  centralnym. W coraz większym stopniu jest nie tylko nośnikiem treści poznawczych i użytkowych, ale bywa także swoistym instruktażem przeżywania przestrzeni – miasta  i natury. Ale równocześnie obserwujemy proces dostosowania literatury do jej  „przewodnikowego” rozumienia. Powieści stają się źródłem scenariuszy wędrówek po mieście. Współbieżne z tym są procesy przystosowania pisarzy do roli przewodników i profilowanie przez nich swojej twórczości w taki sposób, by mieściła się we współczesnych ramach dyskursywnych. W coraz większym stopniu współczesne poradniki nie są dziełem naukowców czy dziennikarzy, lecz „amatorów” i pasjonatów. Nie mniej zajmujące są zagadnienia narodowe i etniczne w  przewodnikach. A zatem w badaniach  narracji przewodnikowych istotne jest, jak my widzimy innych oraz jak inni nas postrzegają.

 

Содержание

Wstęp

Jerzy Madejski, Przewodnik, bedeker, poradnik i geoliteratura

  
CZĘŚĆ I

TEORIE I HISTORIE


Andrzej Skrendo

Pisarz jako przewodnik duchowy

 

Inga Iwasiów

Literatura a przewodniki. Trans-akcje

 

Katarzyna Szalewska

Bedeker i spacerownik – dwa modele lokalnego chronotopu

 

Elżbieta Rybicka

Spisz – perypetie polonizowania w narracjach przewodnikowych

 

Paweł Wolski

Filolog w podróży. O literaturoznawstwie, literaturze i „tekstach kultury” jako „naukowych”  przewodnikach

 

Wojciech Browarny

Bóg pogranicza. Flins w literaturze historycznej, podróżniczej i krajo­znawczej XIX i XX wieku

 

Danuta Zawadzka

Przewodnik po puszczy – (dwa) przykłady z Polski Północno-Wschodniej


Arkadiusz Kalin

Literatura jako bedeker w aspekcie ideologiczno-propagandowym – powojenny polski reportaż literacki o „Ziemiach Odzyskanych”

  

CZĘŚĆ II

POETYKI PRZEWODNIKA

 

Joanna Szydłowska

Edukacja, zabawa i mit, czyli bedekery jako narzędzia praktykowania miejsca (na przykładzie doświadczeń olsztyńskich)

 

Kamila Gieba

Polityka i turystyka. Przewodnik „Zachodnie kresy Rzeczypospolitej” Bo­gusława Wojciecha Różyckiego

 

Sławomir Iwasiów

Szczecin, literatura i przewodniki (w latach 60. XX wieku)

 

Jan Galant

Po dwu stronach nieistniejącej granicy. O przewodnikach turystycznych po Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim

 

Elżbieta Dutka

Poszukiwane centrum. Przyczynki do alternatywnego przewodnika po Katowicach w utworach Filipa Springera

 

Katarzyna Taborska

Kolaż Helmuta Heintela jako przewodnik po nadwarciańskim Lands­bergu

 

Daniel Kalinowski

Śladami Polakożercy. Polski przewodnik o Pomorzu dla niemieckich tu­rystów?

 

Natalia Sosnowska

„Polesie” F.A. Ossendowskiego jako przewodnik realizujący idee regiona­lizmu europejskiego

 

Adela Kuik-Kalinowska

Przewodniki i bedekery kaszubskie. Pomiędzy ideologią a krajoznawstwem

 

CZĘŚĆ III

POWIEŚĆ/OPOWIADANIE/ESEJ JAKO PRZEWODNIK

 

Piotr Michałowski

Mapa lektury i lektura mapy. Szczecin w prozie Artura Daniela Liskowac­kiego

 

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska

Z Ignacym Karpowiczem przez świat – o napięciu między mapą i słowni­kiem

 

Joanna Chłosta-Zielonka

Powieści o Warmii i Mazurach jako literackie bedekery

 

Ksymena Filipowicz-Tokarska

Narratorka prozy Marii Sidorskiej-Ryczkowskiej jako przewodniczka po modelowym miasteczku

 

Dobrawa Lisak-Gębala

Retoryka wiosłowania. Esej Marka Bieńczyka o Inflantach

 

Piotr Krupiński

Ile Afryki w Afryce? Krótki przewodnik po „Awanturach afrykańskich” Józefa Gawłowicza

 

Indeks nazwisk

Информация

Начало событияГод публикации:
2019
Страниц:
389
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах