Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 27.10.2021
Литературоведение

Odpamiętywanie polsko-żydowskie

Автор/Редактор:
ISBN:
978-83-7306-979-4

Tytuł monografii Odpamiętywanie polsko-żydowskie można uznać za określenie całego procesu dokonującego się od ponad trzydziestu lat (od roku 1989) w badaniach historycznych, kulturoznawczych i literaturoznawczych obejmujących wkład polskich Żydów w rozwój kultury polskiej, ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz relacje między nimi a pozostałymi Polakami. Podjęcie tego rodzaju eksploracji było poprzedzone ciszą, która po systemowo przeprowadzanej przez hitlerowców eksterminacji Żydów zapadła wokół ich wielowiekowej obecności w Rzeczpospolitej. Prowadzone w latach 1945–1989 oglądy naukowe – odnoszące się i do tej obecności, i do unicestwienia świata żydowskiego w czasie Holokaustu – miały bardzo ograniczony zakres. Władze komunistyczne nie widziały bowiem potrzeby ani przywoływania dziejowego istnienia polskich obywateli żydowskiego pochodzenia, ani pochylenia się nad ich „zniknięciem” podczas wojny. Taka polityka sprawiła, że dla większości Polaków zarówno świat żydowski sprzed drugiej wojny światowej, jak i sama Zagłada stały się zaledwie artefaktami powstałymi w oparciu o przebiegające w kulturze procesy postpamięciowe. (Ze Wstępu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

Dlaczego „odpamiętywanie”? Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Why “Re-Remembering?” Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

MIĘDZY ARIĄ A GOLUSEM. O LITERATURZE POLSKIEJ, ŻYDOWSKIEJ I POLSKO-ŻYDOWSKIEJ

1. Magen Lublin (לובלין מגן .(Arnsztajnowa i Czechowicz............... 23

2. Cienie żydowskiego Lublina w poezji polskiej XX i XXI wieku........ 45

3. Żydzi polscy w armii II Rzeczpospolitej. Profile i drobiazgi żołnierskie Adolfa Rudnickiego . . . . . . . . . . . . .51

4. Studium relacji chrześcijańsko-żydowskich. Czarodziejka z Kastylii Szaloma Asza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

5. Języki Żydów polskich. Lingwistyczne dylematy poetów polsko-żydowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81

6. Mityczny fenomen Kresów w poezji polsko-żydowskiej . . . . . . . . . . . . 91

7. Poezja polsko-żydowska a dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

CZTERY STRONY CZASU. WĘDRÓWKI PISARSKIE ARNOLDA SŁUCKIEGO

8. Polsko-żydowska Warszawa. Zapisy liryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

9. Dwa oblicza Rosji. Biografia i poezja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

10. Idole i Idol. Interpretacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

11. Polski publicysta w Izraelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

DWIE ZIEMIE I DWA NIEBA. LITERACKIE OBRAZY POLSKO-IZRAELSKIE

12. Polska i Polacy w poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. . . . . . . . 173

13. Podwójny Mesjasz. Piotruś Leo Lipskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

14. Poezja i judaizm. O wierszach izraelskich Anny Frajlich. . . . . . . . . . . . . . . 199

15. Krytyka literacka na łamach izraelskiego dziennika „Nowiny-Kurier” po roku 1968. Rekonesans. . . . . . . .207

W TEKSTOWYM ŚWIECIE ZAGŁADY. O NAJNOWSZEJ LITERATURZE POLSKIEJ

16. Zagłada i topika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

17. Rekonstrukcje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239

18. Transfiguracje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

19. Subwersje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Komparatystyka pamięci. Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

Skróty tytułów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Nota wydawnicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

Indeks osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

 

Информация

Начало событияГод публикации:
2021
Дата размещения:
27 октября 2021; 21:01 (Mariola Wilczak)
Дата правки:
27 октября 2021; 21:26 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

12.02.2020
Инне

Essays Commemorating Szmul Zygielbojm

Автор/Редактор: Michael Fleming

This book brings together papers that were presented at a workshop in May 2018 to commemorate the seventy-fifth anniversary of Szmul Zygielbojm’s protest suicide. The workshop was organised at The Polish University Abroad within the framework of an ongoing seminar series on twentieth century Polish history.5 The volume opens with a message from Zygielbojm’s grandsons, Dr Arthur I. Zygielbaum and Paul S. Zygielbaum, to participants of the workshop (see p. 11), in which they highlight the continuing relevance of their grandfather’s sacrifice (Michael Fleming, Introduction).

07.12.2020
Литературоведение

A Generic History of Travel Writing in Anglophone and Polish LiteratureSeries: Textxet: Studies in Comparative Literature, Volume: 93A Generic History of Travel Writing in Anglophone and Polish LiteratureSeries: Textxet: Studies in Comparative Literature, Volume: 93Author:Grzegorz MorozAuthor:Grzegorz Moroz

Автор/Редактор:

E-Book (PDF) Availability:  Published ISBN:  978-90-04-42961-1 Publication Date:  31 Aug 2020 Hardback Availability:  Published ISBN:  978-90-04-42959-8 Publication Date:  03 Sep 2020

17.06.2022
Литературоведение

Grzegorz Moroz,A Generic History of Travel Writing in Anglophone and Polish Literature.Series:Textxet: Studies in Comparative Literature, Volume: 93

Автор/Редактор:

A Generic History of Travel Writing in Anglophone and Polish Literature offers a comprehensive, comparative and generic analysis of developments of travel writing in Anglophone and Polish literature from the Late Medieval Period to the twenty-first century. These developments are depicted in a wider context of travel narratives written in other European languages. Grzegorz Moroz convincingly argues that, for all the similarities and cross-cultural influences, in the course of the nineteenth and twentieth century non-fiction Anglophone and Polish travel writing have dynamically evolved different generic horizons of expectations. While the Anglophone travel book developed relatively steadily in that period, the Polish genre of the podróż was first replaced by the listy (kartki) z podróży, and then by the reportaż podróżniczy.

05.01.2024
Литературоведение

A History of Polish Literature

Автор/Редактор: Anna Nasiłowska

Tłumaczenie z języka polskiego: Anna Zaranko, tłumaczka, pisarka, redaktorka i krytyczka literatury, laureatka Found in Translation Award 2023 (za przekład Chłopów Władysława Reymonta).

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах