Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 05.11.2019
Литературоведение

Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości

Автор/Редактор:
Издательство:
ISBN:
9788379081622

Wybuch mózgu, regres, przełom, metafora… Afazja występuje w literaturze, zwłaszcza autobiograficznej, i opracowaniach na swój temat pod różnymi pojęciami. Jest fenomenem egzystencji, który zyskał wiele reprezentacji kulturowych – nadal wydaje się jednak doświadczeniem umożliwiającym nieustanne powracanie do najważniejszych problemów bycia w świecie. 

Podstawowym tematem tej książki jest tworzenie (poiesis) narracji o afazji. Mimo że opisy doświadczenia uszkodzenia mózgu stanowią jeden z najmniejszych obszarów współczesnego piśmiennictwa, zostają potraktowane jako uniwersalna narracja o konstruowaniu tożsamości, prezentująca warunki i możliwości poiesis siebie po udarze. Są one konkretnymi analizami stanu po afazji, próbą odtworzenia utraconej pamięci, próbą opracowania doświadczeń w formie autobiografii lub rodzaju poradnika, czy wreszcie próbą przedstawienia adekwatnej reprezentacji przeżycia związanego na przykład z utratą możliwości ekspresji uczuć poprzez język czy umiejętności dekodowania symboli językowych wyznaczających dynamikę codziennego życia.

Содержание

Spis treści:


 

Wstęp - 3 -

Afazja, podmiot, pisanie i tekst. Prolog metodologiczny - 6 -


 

Rozdział 1. Afazja jako problem poznawczy – konteksty - 13 -

1. „Dysfunkcja intelektu”, czyli nowa teoria chaosu - 15 -

2. Afazja jako patologiczny stan pamięci - 18 -

3. Afazja jako patologia komunikacji - 20 -


 

Rozdział 2. Semiotyka doświadczenia. Przypadek Karoliny Wiktor - 25 -

1. Mindscape po przełomie. Peryfrazy doświadczenia afazji - 28 -

2. Literowanie luk codzienności i surrealne zwroty myśli – poezja wizualna Karoliny Wiktor - 37 -

3. Brakująca czcionka. Projekt semiotyki doświadczenia - 46 -


 

Rozdział 3. Pisanie i pamięć. Przypadek Sławomira Mrożka - 52 -

1. Afazja, autobiografia i problem pamięci - 52 -

2. Poiesis siebie. Stwarzanie poprzez pisanie - 66 -


 

Rozdział 4. Plastyczność, podmiot, doświadczenie. Przypadek Jill Bolte Taylor - 76 -

1. Dwa głosy, dwa dyskursy. Tła dla badań nad narracjami o afazji - 76 -

2. „Mam udar! Wow, to jest super!”– cisza, euforia, wgląd - 82 -

3. Ciało, umysł, plastyczność - 91 -

Zakończenie - 102 -

Aneks - 107 -

Rozmowa z Jill Bolte Taylor - 107 -

W pończosze istota jest… Rozmowa z Karoliną Wiktor - 110 -

Podziękowania - 132 -

Bibliografia - 133 -

 

 

Klaudia Muca – badaczka literatury, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat narracji o niepełnosprawności i humanistyki zaangażowanej.

Информация

Страниц:
218
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах