Polish Studies Bulletin

New release

Added on: 05.11.2019
Literature studies

Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości

Author/Editor:
ISBN:
9788379081622

Wybuch mózgu, regres, przełom, metafora… Afazja występuje w literaturze, zwłaszcza autobiograficznej, i opracowaniach na swój temat pod różnymi pojęciami. Jest fenomenem egzystencji, który zyskał wiele reprezentacji kulturowych – nadal wydaje się jednak doświadczeniem umożliwiającym nieustanne powracanie do najważniejszych problemów bycia w świecie. 

Podstawowym tematem tej książki jest tworzenie (poiesis) narracji o afazji. Mimo że opisy doświadczenia uszkodzenia mózgu stanowią jeden z najmniejszych obszarów współczesnego piśmiennictwa, zostają potraktowane jako uniwersalna narracja o konstruowaniu tożsamości, prezentująca warunki i możliwości poiesis siebie po udarze. Są one konkretnymi analizami stanu po afazji, próbą odtworzenia utraconej pamięci, próbą opracowania doświadczeń w formie autobiografii lub rodzaju poradnika, czy wreszcie próbą przedstawienia adekwatnej reprezentacji przeżycia związanego na przykład z utratą możliwości ekspresji uczuć poprzez język czy umiejętności dekodowania symboli językowych wyznaczających dynamikę codziennego życia.

List of contents

Spis treści:


 

Wstęp - 3 -

Afazja, podmiot, pisanie i tekst. Prolog metodologiczny - 6 -


 

Rozdział 1. Afazja jako problem poznawczy – konteksty - 13 -

1. „Dysfunkcja intelektu”, czyli nowa teoria chaosu - 15 -

2. Afazja jako patologiczny stan pamięci - 18 -

3. Afazja jako patologia komunikacji - 20 -


 

Rozdział 2. Semiotyka doświadczenia. Przypadek Karoliny Wiktor - 25 -

1. Mindscape po przełomie. Peryfrazy doświadczenia afazji - 28 -

2. Literowanie luk codzienności i surrealne zwroty myśli – poezja wizualna Karoliny Wiktor - 37 -

3. Brakująca czcionka. Projekt semiotyki doświadczenia - 46 -


 

Rozdział 3. Pisanie i pamięć. Przypadek Sławomira Mrożka - 52 -

1. Afazja, autobiografia i problem pamięci - 52 -

2. Poiesis siebie. Stwarzanie poprzez pisanie - 66 -


 

Rozdział 4. Plastyczność, podmiot, doświadczenie. Przypadek Jill Bolte Taylor - 76 -

1. Dwa głosy, dwa dyskursy. Tła dla badań nad narracjami o afazji - 76 -

2. „Mam udar! Wow, to jest super!”– cisza, euforia, wgląd - 82 -

3. Ciało, umysł, plastyczność - 91 -

Zakończenie - 102 -

Aneks - 107 -

Rozmowa z Jill Bolte Taylor - 107 -

W pończosze istota jest… Rozmowa z Karoliną Wiktor - 110 -

Podziękowania - 132 -

Bibliografia - 133 -

 

 

Klaudia Muca – badaczka literatury, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat narracji o niepełnosprawności i humanistyki zaangażowanej.

Information

Pages:
218

See also

15.07.2019
Literature studies

Romantyczne cykle liryczne (Sonety krymskie — Vade-mecum — Les Fleurs du mal)

Author/Editor: Grzegorz Igliński

Praca prezentuje wybrane wiersze z trzech słynnych cykli poetyckich: Sonetów krymskich Adama Mickiewicza, Vade-mecum Cypriana Norwida i Kwiatów zła Charles’a Baudelaire’a. Napięcie między „ja” i światem przyjmuje w tych tekstach postać konfrontacji uświadamiającej własną inność czy wyobcowanie. Można zaobserwować współobecność kilku form świadomości: a) ukierunkowaną na świat zewnętrzny; b) ukierunkowaną na świat wewnętrzny podmiotu; c) wychylającą się ku jakiejś tajemniczej pozaświatowej sferze bytu. Wiąże się z tym poszukiwanie ratunku dla własnego „ja”. Poznając otaczającą rzeczywistość lub doświadczając transcendencji, romantyczny bohater poznaje głównie samego siebie i swoją sytuację w bycie.

18.07.2019
Literature studies

BRONISŁAWA WALIGÓRSKA LISTY Z CYTADELI 1886

Author/Editor: Monika Rudaś-Grodzka

Pierwszy tom z serii edycji dokumentów osobistych "Archiwum Kobiet".

12.02.2020
Literature studies

Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

Author/Editor: Elżbieta Mikiciuk, Katarzyna Pańczyk-Kozłowska, Tadeusz Krzysztof Sucharski

Prezentowana monografia to specyficzna kontynuacja refleksji badawczej zapoczątkowanej książką Między rusofobią a rusofilią. Postawy, poglądy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku (Gdańsk 2016).

23.05.2019
Literature studies

Poetologie postrukturalne. Szkice krytyczne

Author/Editor: Jerzy Madejski

Szkice

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.