Polish Studies Newsletter

New release

Added on: 05.11.2019
Literature studies

Poiesis doświadczenia, poiesis tożsamości

Author/Editor:
ISBN:
9788379081622

Wybuch mózgu, regres, przełom, metafora… Afazja występuje w literaturze, zwłaszcza autobiograficznej, i opracowaniach na swój temat pod różnymi pojęciami. Jest fenomenem egzystencji, który zyskał wiele reprezentacji kulturowych – nadal wydaje się jednak doświadczeniem umożliwiającym nieustanne powracanie do najważniejszych problemów bycia w świecie. 

Podstawowym tematem tej książki jest tworzenie (poiesis) narracji o afazji. Mimo że opisy doświadczenia uszkodzenia mózgu stanowią jeden z najmniejszych obszarów współczesnego piśmiennictwa, zostają potraktowane jako uniwersalna narracja o konstruowaniu tożsamości, prezentująca warunki i możliwości poiesis siebie po udarze. Są one konkretnymi analizami stanu po afazji, próbą odtworzenia utraconej pamięci, próbą opracowania doświadczeń w formie autobiografii lub rodzaju poradnika, czy wreszcie próbą przedstawienia adekwatnej reprezentacji przeżycia związanego na przykład z utratą możliwości ekspresji uczuć poprzez język czy umiejętności dekodowania symboli językowych wyznaczających dynamikę codziennego życia.

List of contents

Spis treści:


 

Wstęp - 3 -

Afazja, podmiot, pisanie i tekst. Prolog metodologiczny - 6 -


 

Rozdział 1. Afazja jako problem poznawczy – konteksty - 13 -

1. „Dysfunkcja intelektu”, czyli nowa teoria chaosu - 15 -

2. Afazja jako patologiczny stan pamięci - 18 -

3. Afazja jako patologia komunikacji - 20 -


 

Rozdział 2. Semiotyka doświadczenia. Przypadek Karoliny Wiktor - 25 -

1. Mindscape po przełomie. Peryfrazy doświadczenia afazji - 28 -

2. Literowanie luk codzienności i surrealne zwroty myśli – poezja wizualna Karoliny Wiktor - 37 -

3. Brakująca czcionka. Projekt semiotyki doświadczenia - 46 -


 

Rozdział 3. Pisanie i pamięć. Przypadek Sławomira Mrożka - 52 -

1. Afazja, autobiografia i problem pamięci - 52 -

2. Poiesis siebie. Stwarzanie poprzez pisanie - 66 -


 

Rozdział 4. Plastyczność, podmiot, doświadczenie. Przypadek Jill Bolte Taylor - 76 -

1. Dwa głosy, dwa dyskursy. Tła dla badań nad narracjami o afazji - 76 -

2. „Mam udar! Wow, to jest super!”– cisza, euforia, wgląd - 82 -

3. Ciało, umysł, plastyczność - 91 -

Zakończenie - 102 -

Aneks - 107 -

Rozmowa z Jill Bolte Taylor - 107 -

W pończosze istota jest… Rozmowa z Karoliną Wiktor - 110 -

Podziękowania - 132 -

Bibliografia - 133 -

 

 

Klaudia Muca – badaczka literatury, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat narracji o niepełnosprawności i humanistyki zaangażowanej.

Information

Pages:
218
Added on:
5 November 2019; 21:32 (Sylwia Pikula)
Edited on:
5 November 2019; 21:32 (Sylwia Pikula)

See also

24.05.2019
Literature studies

Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu

Author/Editor: Kamila Regina Gieba

Rozprawa Kamili Gieby jest pracą literaturoznawczą, poświęconą polskiej literaturze tzw. Ziemi Lubuskiej. Autorka analizuje tę literaturę zarówno w odniesieniu do regionalnej kultury literackiej, jak i na tle zjawisk społecznych, ideologii i projektów politycznych, a także życia intelektualnego i codziennego w Polsce po II wojnie światowej.

10.10.2018
Linguistics

Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI–XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej

Author/Editor: Ewa Katarzyna Horyń

Autorka zebrała i przeanalizowała polską leksykę z zakresu górnictwa solnego w XVI–XVIII w. Prezentacja i opis materiału leksykalnego skoncentrowane są na przedstawieniu słownictwa, które swoją tematyką obejmuje dwie sfery – eksploatację soli i handel nią. Materiał został zgrupowany wokół dwunastu kategorii znaczeniowych istotnych dla odtworzenia leksyki związanej z tą gałęzią przemysłu. 

05.06.2020
Literature studies

500-lecie demokracji. Historia i perspektywy

Author/Editor: Krystyna Krawiec-Złotkowska

Tom zawiera referaty przedstawione na sympozjum naukowym pt. 500-lecie reformacji. Wielość perspektyw, które odbyło się 7 grudnia 2017 roku w Słupsku, w Zamku Książąt Pomorskich.

06.12.2020
Literature studies

Karolina Szymborska,Mors immatura. Dziecko i śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX i w początkach XX wieku (na tle europejskim)

Author/Editor:

ISBN: 978-83-242-3578-0 ISBN e-book: 978-83-242-6420-9 396 stron, 18 ilustracji, Format: 150x235

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.