Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 26.02.2019
Литературоведение

Północne miniatu­ry krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach

Автор/Редактор:

Książka prof. Zbigniewa Chojnowskiego jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północno-wschodnią po 1980 roku.

Książka jest opisem, dokumentacją oraz wstępną interpretacją wybranych zjawisk literackich, związanych z Polską północno-wschodnią po 1980 roku. Zaprezentowano tu proces kulturalizacji lokalnego społeczeń­stwa zarówno w literaturze, jak i na skutek jej oddziaływania. Autor opiera się na zało­żeniu, że porządkowanie kultury literackiej w obrębie regionu zapobiega w jakiejś mie­rze ucieczce dyskursu literaturoznawczego od humanistycznej odpowiedzialności za osobniczy i społeczny rozwój czło­wieka. Książka reprezentuje typ refleksji charakterystyczny dla nowego regio­nalizmu, który uwzględnia kulturową i geograficzną specyfikę miejsca, jego „małą” historię i lokalne tradycje, własną geopoetykę, działające na danym ob­szarze instytucje, uwarunkowania społeczne. Postawę nowego regionalisty cechuje świadome, bliskie i krytyczne towarzyszenie twórcom i ich dziełom. Zminiaturyzowane narracje uwzględniają punkty widzenia, które pozwalają oglądać regionalne zjawiska literackie wielowymiarowe — w perspektywie krajowej, zagranicznej, europejskiej, a także socjologicznej, egzystencjalnej, kulturoznawczej, niekiedy politycznej. Autor przyjął w określaniu odcieni kul­tury literackiej na Warmii i Mazurach rolę obserwatora i uczestnika, życzli­wego i zatroskanego poety, literaturoznawcy, społecznika, działacza kultu­ralnego. Na tom składają się szkice o poetach i pisarzach z Warmii i Mazur, kronika literacka regionu 1980–2017, charakterystyka literackiej przestrzeni Suwalszczyzny, minieseje o fundamentalnych kwestiach kultury literackiej. Podsumowaniem książki są z jednej strony rozmowy autora z warmińsko-mazurskimi twórcami, z drugiej zaś wywiady, których udzielił on miłośnikom literatury i aktywnym uczestnikom kultury regionu.

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
714
Дата размещенияСкачать:
Дата размещения:
26 февраля 2019; 09:02 (Grzegorz Igliński)
Дата правки:
26 февраля 2019; 09:02 (Sylwia Pikula)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах