Полонистический бюллетень

Издательская новинка

Дата размещения: 06.11.2019
Литературная история

Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia

Автор/Редактор:

Publikacja stanowi kontynuację rozważań zawartych w książce Zbigniewa Chojnowskiego "Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach".

Tu również jest mowa o literaturze wiążącej się z krainą warmińsko-mazurską, ale w mozaikowej narracji silniej niż w tomie poprzednim zaakcentowano aspekty historyczno-geograficzne i kulturowe. Autor eksponuje kwestie prusko-niemieckie, podejmuje problematykę piśmiennictwa Mazurów pruskich XIX i XX wieku. Tropione są tu odzwierciedlenia Warmii i Mazur w literaturze polskiej, zarówno tej z obiegu regionalnego, ogólnopolskiego, jak i niemieckiego. Książka należy do rzędu tych, które są dokumentacją poszukiwania ciągłości kulturowej, ważnej dla tworzenia tożsamości mieszkańca Warmii i Mazur, Polski i Europy. Składa się z prób przedstawienia kolorytów ziem pruskich czasów dawniejszych i nowszych na podstawie niektórych współczesnych opracowań. Znajduje się tu literacki i nie tylko literacki portret Olsztyna. Poeci i pisarze, którym poświęcono szkice, mieli dłuższe lub krótsze kontakty z Warmią i Mazurami, ale byli lub nadal są przedmiotem fascynacji autora. Swego rodzaju zbiorem kontekstów, rzucających pewne światło na ogólniejsze przemiany świadomości kulturowej, jest rozdział pt. "Z dziennika lektur". Zamknięciem tomu są nekrologi pomyślane jako teksty pisane z perspektywy momentu śmierci twórcy.

Содержание

Dostępny w załączniku

Информация

Начало событияГод публикации:
2018
Страниц:
676
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах